Bolșevismul unguresc din căldarea lui Macbeth


macbeth-witches

Neamul turanic al maghiaropaților e cel mai căldărar și shakespearian neam, că d’aia s-a zămislit în căldarea închiriată de la Macbeth. Ne bucurăm că-l apreciază pe Shakespeare, căci shakespearian a fost momentul când Bela Kun, măscăriciul lui Lenin, a fost epurat de “tătuca popoarelor”, Stalin.
Nădăjduim că țarul Vladimir Putin e tradiționalist, adică o să-i ofere un moment shakespearian măscăriciului său Viktor Orban, dar nu înainte de memorabila scenă de dragoste Brejnev/Honeker.

_________________________________________

“Colosalul bazin al Ungariei este asemănător căldării vrăjitoarelor lui Macbeth.
Bazinul maghiar, la periferii cu naționalitățile, — la centru, la bază, are inexpugnabilele elemente ale maghiarismului. Providența stă pază lângă această căldare și de veacuri aruncă în ea tătari, turci, germani, sârbi, valahi, evrei și tot ce este în lume. Iar ceea ce se aruncă în această căldare, fierbe, clocotește și alimentează forța maghiarismului.
Iată puterea rasei maghiare. Această mixtură face ca femeile maghiare să fie cele mai frumoase din lume, bărbații cei mai viteji, — deoarece în căldare prin fierbere, s’au evaporat toate păcatele fiecărei rasse, iar toate virtuțile acestora, s’au adunat într’un singur mănunchiu maghiar …”

[ Eugen Rákosi în ziarul “Budapest Hirlap” citat de Corneliu I. Codarcea in “O teza subreda: revizionismul maghiar”, Cluj 1933]

Un fapt incontestabil este, că așa-zisa “revoluția socială” delà 21 Martie 1919 în Ungaria, adecă trecerea delà regimul burghez la regimul bolșevist, s’a produs fără nici o vărsare de sânge. ( … )
Cu partidele burgheze “proletariatul” ungar n’a avut atunci de dus lupte grele, ca să puie mâna pe puterea statului. N’a fost nevoie de răsturnări, de răfuieli, de “smulgerea puterii” pentru simplul motiv, că partidele istorice maghiare s’au dat ele singure la o parte, renunțând de bună voie la privilegiul puterei, au abdicat delà drepturile de partide de guvernământ în urma greutăților politice, sociale și economice, prin cari trecea pe atunci Ungaria. ( … ) Cu toții fugeau de răspundere, cu toții erau de acord, că trebuie de lăsat loc socialiștilor să preia dânșii guvernarea țării. Lucrul acesta îl confirmă contele Mihail Károlyi, cel dintâi și cel din urmă președinte al republicei ungare, apoi fostul prim-ministru Berinkey, fostul ministru de agricultură Barnabás Buza, în articolele și broșurile lor scrise toate “Pro domo”.
Așa contele Károlyi în articolul lui: “Istoria abdicării mele” publicat în ziarul vienez “Arbeiter Zeitung” (25 Iulie 1919) scria textual:

“În consiliul de miniștri delà 20 Martie, în expozeul meu asupra situației politice interne și externe am spus, că guvernul de coaliție de până atunci nu se mai poate menține, căci în urma umilirei atât de grave a țării în sentimentul ei național, partidele burgheze au perdut orice reazim moral. Numai un guvern pur social-democrat ar putea menține ordinea țării, grav periclitate. Toți ceilalți miniștri prezenți, împreună cu președintele Sfatului Național, părintele loan Hock, erau de acord cu mine, că guvernul de coaliție trebue să demisioneze și să numească un guvern social-democrat. În dimineața următoare, m-am consfătuit cu bărbații politici din partidele burgheze, cari nu erau reprezentate în guvern. Toți, între cari și Gabriel Ugron, împărtășiau punctul meu de vedere, că nu se poate accepta nota Antantei, remisă de locotenent-colonelul Vix și să numesc un guvern pur social-democrat. Gabriel Ugron mi-a declarat mai târziu, că această părere a lui este și aceea a amicilor lui și în deosebi a contelui Stefan Bethlen”.

Li s-a dat de către partidele burgheze maghiare, puterea statului, — firește nu ca să înlocuiască rânduirea socială capitalistă cu una socialistă comunistă, ci ca să mântuie Ungaria ( … ) Doar contele Mihail Károlyi în pomenita lui întâmpinare a spus deslușit:

“Dacă nu voim să împlinim cererile nimicitoare ale Antantei, ne trebuie atunci o armată unitară. O asemenea armată într-o perioadă de criză economică și lupte de clase grozav de îndârjite, — numai partidul social-democrat o poate crea. Orientarea apusană, întemeiată pe politica lui Wilson, a dat definitiv faliment.
Avem nevoie de o nouă orientare, care ne va asigura simpatiile internaționalei muncitoare. În astfel de împrejurări guvernul de coaliție de până acum ar putea numai agrava situația. Un guvern pur socialist însă, după opinia mea ar fi sprijinit cu bucurie de întreaga burghezie în opera lui de apărare a țării contra atacurilor imperialiste. În cazul acesta guvernul social-democrat va putea conta și pe sprijinul întregii Internaționale”.

Iar mai departe contele Károlyi a spus:

“Cu drept cuvânt puteam să sper, că muncitorimea sub conducerea foștilor miniștri socialiști va ocoli părțile întunecate ale experimentului rus, dacă lucrurile se vor desfășura la noi neted, fără resistența burgheziei. Mai puteam să nădăjduiesc, că proletariatul unit va putea să înceapă răsboiul de apărare contra îmbucătățirei țării, cu o putere morală unitară”.

Va să zică numai din aceste considerente, burghezia și aristocrația șovină din Ungaria n-au opus nici o împotrivire la proclamarea dictaturei proletare, ci la început așteptau în liniște și cu încredere desfășurarea evenimentelor, nădăjduind, că prin sperietoarea bolșevismului, Antanta va bate în retragere, “nu va mai sprijini imperialismul român”, cum se exprima contele Károlyi.
Cedarea puterei statului la socialiști, era dar o ultimă încercare o disperată încercare a Ungariei oficiale să scape de o ciuntire. Era aplicarea în practică a formulei integraliștilor maghiari: “nem, nem, soha!” Adecă: “Nu, nu, niciodată, nu vom admite, ca Ungaria să fie înbucătățită”. Și cu ajutorul bolșevismului rusesc credeau ei, că Ungaria va fi reîntregită.
Ceea ce partidele burgheze maghiare nu cutezau să facă, simțindu-se prea slabe, în plină disoluție, trebuiau socialiștii, singurul partid puternic organizat, ce mai rămăsese atunci în Ungaria, să aducă la îndeplinire. Adecă tot povestea castanelor scoase din foc pentru alții. Li s-a dat socialiștilor unguri puterea statului in mână, cu condiția să nu primească cererile Antantei, să înjghebeze o nouă armată, care să se răsboiască și cu Românii și cu Cehii și cu Sârbii, adecă să scoată castanele din foc pentru șoviniștii maghiari. ( … )
Guvernul bolșevist, îndată ce a preluat puterea, și-a dat seamă, că pentru executarea dictaturii și pentru apărarea și menținerea dominațiunei proletare, îi trebuiesc forțe armate numeroase. În privința aceasta Bela Kun s’a exprimat astfel:

“Antanta nu are deloc intenția să ne lase în pace, și ne va gâtui în momentul în care va putea s’o facă. Cine voește dictatura proletară, trebuie să considere că datoria lui de căpetenie, de a pune totul în mișcare în interesul intărirei armatei noastre roșii. Diplomație nu putem face fără armata roșie. Pare desigur lucru comic pentru unii, că venim cu pretenții militare, noi cari ar trebui să fim pacifiști și adversarii oricărui război. Dar cursul pacifismului a scăzut foarte mult, pe când cel al războiului de clasă revoluționar s’a urcat. Fără îndoială că nu putem să ne lipsim de forțe militare, câtă vreme revoluția proletară internațională nu se întinde și nu transformă întreaga Europa. Căci burghezia continuă lupta ei de clasă și de aceia trebue ca și noi să ducem în potriva burgheziei lupta de clasă”.

Gazetele ce apăreau sub regimul comunist, publicau pe toată întinderea unei pagini chemarea cu litere groase:“Intrați în Armata Roșie”. ( … ) Dar un efect și mai puternic asupra elementelor tinere și în general asupra multora din rândurile, muncitorilor, ca și asupra soldaților întorși de pe front, au avut avantagiile materiale ce le-a pus în vedere guvernul, bolșevișt acelora cari intrau în armata roșie.
Soldații roși primeau pe lângă solda de soldat și salariul integral de lucrător sau funcționar, dacă erau scoși dintr’un stabiliment industrial sau dintr’un birou, și înrolați în armată. Așa că pe lună plata lor trecea de 3000 coroane. Pe lângă aceasta se acordau ajutoare suplimentare familiei soldatului roșu: 100 coroane soției și 50 coroane de fiecare copil. Aceiași familie primea și cartele de alimente deosebite de ale celorlalți locuitori ai Budapestei, cartele roșii, și negustorii de alimente erau obligați să vândă în prima linie femeilor ce se prezentau cu aceste cartele, alimentele cerute. ( … ) Cei mai mulți din soldații roși, aveau în vedere numai avantagiile situației privilegiate de soldați roși. Urmarea fu că la primul atac din partea trupelor române, armata roșie o luă lia fugă și cuprinsă de demoralizare, întră în plină disoluțiune.
Plastic și fără înconjur a zugrăvit Bela Kun halul în care se afla atunci această armată, în discursul ce l’a ținut la adunarea sfaturiior muncitorilor și soldaților, în teatrul orășenesc din Budapesta, la 19 Aprilie:

“Ofensiva română a început. Trupele noastre, parte sleite în urma serviciului pe diferite fronturi, parte neinstruite, s’au retras in dezordine. Ne-am dat seama că o armată nu se poate organiza așa de lesne, și că o disciplină nouă, revoluționară, nu se poate crea așa de ușor. O armată, o armată proletară revoluționară, o oștire de clasă, o disciplină proletară revoluționară, se poate înfiripa și desăvârși numai în luptă dusă împotriva contrarevoluției. Ofensiva română a reușit, trupele române stau în nemijlocita apropiere de Oradea Mare. O parte, o foarte mică parte a trupelor noastre a rezistat, aducând jertfe. Cealaltă a părăsit pozițiile, ca o bandă de nemernici, a fugit, așa că armata a intrat in disoluțiune”.

Apoi, în discursul de la 2 Mai în acelaș loc, când înfrângerea armatei roșii, era și mai evidentă, când trupele române au pus pe fugă trupele roșii, la Szolnok, Bela Kun a spus:

“Privind locurile pe unde trupele imperialismului francez și român înaintează către Budapesta proletară, îți vine să scuipi în trupele noastre, cari au luat-o la fugă, ca niște horde desfrânate cari știu să jefuiască, dar nu pot înțelege evenimentele în desfășurare”.

[ Leonard Paukerow: Experimente bolșeviste – Ce am văzut în Ungaria comunistă, 1920]
https://archive.org/details/leonardpaukerowexperimentebolsevisteceamvazutinungariacomunista1920/mode/2up

Acest articol a fost publicat în Europa, Romania, Ungaria și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Bolșevismul unguresc din căldarea lui Macbeth

  1. Sebi zice:

    Ungurii cred la fel si acuma ca Ungaria va fi reintregita cu ajutorul rusilor.
    Care sunt tot bolsevici oricat s-ar preface de crestini.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.