Slugile Moscovei se întâlnesc la Chișinău


Tricolor

România Mare în vechile hotare

Cu repulsie constatăm faptul că în luna Martie a anului 2020, lacheii țarului Putin, adică Igor Dodon și Victor Orban, se întâlnesc la Chișinău pentru oficializarea relațiilor de slugărnicie față de Moscova. Cuplul Dodon-Orban, reprezintă împletirea trufiei milenare și a șovinismului maghiar cu ereditara ticăloșie țaristo-bolșevică a rușilor.

Spicuiri din articolul “Ungaria anunță că Moldova este prioritatea sa externă”:

( … ) Secretarul de stat ungar a avut o întrevedere cu Aureliu Ciocoi, ministrul moldovean de externe, responsabil pentru integrarea europeană, apoi a subliniat, în cadrul conferinţei de presă comune, că Guvernul Ungariei a decis să ia măsuri concrete pentru consolidarea relaţiilor bilaterale. Vor face în aşa fel încât în Moldova să ajungă capital maghiar ( … ) Oficialul ungar a mai adăugat că vor face mai strânsă cooperarea dintre academiile diplomatice şi vor oferi patruzeci de burse de studii în Ungaria, pentru studenţi moldoveni, existând posibilitatea ca în viitor acest număr să mai crească. Levente Magyar a reamintit că sosirea ministrului moldovean are loc la câteva săptămâni după întâlnirea celor doi miniştri de externe la Chişinău, iar vizita de acum o pregăteşte pe cea a premierului ungar Viktor Orbán la Chişinău, care va avea loc luna viitoare. ( … ) Ministrul moldovean de externe a subliniat că Moldova aşteaptă vizita premierului ungar Viktor Orbán, care va avea loc în martie. Se speră ca în cadrul întâlnirii să fie semnată şi declaraţia de parteneriat strategic, întrucât acest pas ar putea confirma importanţa relaţiilor bilaterale.
Integral aici:
https://flux24.ro/ungaria-anunta-ca-moldova-este-prioritatea-sa-externa/

DodonOrban buba și puroiul. Aroganța și răutatea satrapilor care-i aruncau pe români în temnița de la Vác sau Szeged ori în lagărul de la Sopron se contopește cu infamia și tirania celor ce îi întemnițau pe români la Pitești, Aiud, Gherla, Canal sau îi deportau în gulagul roșu.
Iscarioteanul Igor Dodon pus nacealnik la Chișinău de torționarii moskali se înfrățește cu Victor Orban șovinul turanic ce reprezintă iredentismul și barbaria triburilor hungariste. Dodon-Orban, adică metamorfozarea călăilor de ieri în briganzi eurasianiști ai zilelor noastre!

Cu gândul la suferințele generațiilor trecute și la provocările prezentului, prezentăm cuvântările a doi înalți prelați români care au binecuvântat protestele antirevizioniste din perioada interbelica. Nădăjduim că harul înaintașilor părinți Valeriu Traian Frențiu și Andrei (Magieru) Crișanul îi îndeamnă pe cei de azi, pe românii ortodocși și greco-catolici la abandonarea intereselor mărunte, la concordie și unitate naționala.

Cuvântarea I. P. S. S. episcopului român unit Dr. Valeriu Tr. Frențiu

Pr. Valeriu Tr. FrențiuNe este încă vie amintirea grozăveniilor războiului trecut. Încă nu s’au învechit bine crucile de pe mormintele Eroilor, nici s’au uscat lacrimile vărsate după cei dispăruţi.
Încă nu s’au vindecat rănile celor mutilaţi. Încă mai avem să creştem orfani de războiu, şi iată, că ne ameninţă din nou un războiu, cu mult mai înfiorător, ca cel abia trecut.
Bubuitul tunurilor, ce e drept, a încetat; contractele de pace s’au semnat ; dar parcă la noi s’a gândit Prorocul, când a zis:
“Aşteptat-am pace şi nu era nimic bun, vremea vindecării şi iată spaimă”. Omenimea în zadar a depus armele ucigătoare, ca să înceapă a reclădi ce s’a dărâmat şi în zadar cântă de 15 ani încoace an de an: “Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”, căci înainte de ce s’ar fi putut reîncepe calea progresului, îndată după semnarea tratatelor de pace, s’a ridicat din nou groaza şi spaima războiului, făcându-se propagandă pentru revizuirea tratatelor şi înarmarea până în creştet. Stăpânii noştri de altădată cred, că nu pot trăi fără de noi şi ar dori să ne strângă din nou în braţele lor, şi nu voiesc să ne lase, ca să sorbim din farmecul libertăţii şi să ne îmbrăţişăm ca fraţii, ca să gustăm din plăcerea Psalmistului, care zice: “…ce e bun şi ce e frumos, fără a nu mai locui fraţii împreună”.
Şi noi am avea de revendicat, căci în toate ţările vecine au rămas Români şi n’au putut fi încorporaţi toţi între hotarele României întregite, dar frontierele trase prin tratatele de pace, trebuie să recunoaştem, întrucât omeneşte se poate, sunt identice cu hotarele etnice ale diferitelor popoare, si aşa nu se mai pot schimba. Iar cei ce ar încerca să le schimbe, se fac vinovaţi de a dezlănţui un nou uragan, care ar însemna nimicirea întregei civilizaţii, ba chiar şi cea mai barbară extirpare a omenirei.
Fraţi Români! Astăzi zeci de milioane de fraţi de suferinţă din trecut, fii ai statelor întregite ca dintr’un singur suflet şi cu o singură gură strigă, că nu, nu, niciodată nu mai vreau să ajungă în lanţurile, pe cari şi le-au scuturat de pe grumazul lor.
Astăzi şi noi, fii ai Bihorului — care şi in trecut a fost un neînfricat străjer al românismului şi prin vechile institute de învăţământ, întemeiate şi susţinute de dragostea faţă de Neam a înaintaşilor noştri Episcopi români, a fost un focar viu al culturii şi a sentimentelor naţionale, pe care, păstrându-le treze, a apărat cu demnitate această graniţă acum pe veci trasă aici la Vestul scumpei noastre Românii, — deşi pentru a nu tulbura pacea, nu cerem mutarea frontierei până la adevăratul hotar al graiului românesc, însă protestăm cu toată tăria noastră în contra uneltirilor, ce se fac din partea oricui în contra integrităţii neamului, care nu va mai fi ştirbită niciodată, căci neamul, care a dat sute de mii de Eroi, a căror amintire am proslăvit-o cu două zile înainte, va şti să păstreze cu sfinţenie moştenirea câştigată prin suprema lor jertfă.
Azi facem un creştinesc apel către toate popoarele lumii, ca să se reîntoarcă la Hristos, care singur poate cu învăţăturile Sale dumnezeieşti să ne dea pacea şi bună înţelegerea care trebuie să domnească între oameni, trebuind ei să fie şi fraţi şi nu duşmani, să se iubească unui pe altul şi nu să se ucidă. Dragostea lui Hristos să se reverse asupra omenirii şi atunci fiecare om şi fiecare popor se va mulţumi cu ceea ce pe drept stăpâneşte şi nu va râvni la al altuia şi graniţele pe cari Dumnezeu le-a lăsat între oameni de deosebite limbi, nu vor trebui păzite cu arme ucigătoare, ci vor fi păzite de bună înţelegerea şi dragostea creştinească.
Noi — cari am arătat că iubim pacea, cari am dat dovadă că suntem creştini şi în marea ziuă a Învierii nu ne am răzbunat, ci am iertat toate pentru înviere şi am zis “fraţi” şi celor, ce ne-au urât pe noi, ştiind şi fiind convinşi, că ne facem datorinţa noastră sfântă de a ne apăra chiar şi cu viaţa ceea ce ne-a dat Dumnezeu — acelora, cari nu vor să primească apelul nostru de pace, le zicem: “Înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu”. Că de vă veţi întări iarăşi, iarăşi veţi fi învinşi. Orice sfat veţi sfătui risipi-l-va Domnul. De frica voastră nu ne vom teme, nici nu ne vom tulbura. Căci cu noi este Dumnezeu şi cu noi este dreptatea lui Dumnezeu, care nu se poate birui în veci.

Cuvântarea P. S. S. Arhiereuluí Andrei Crişanul

Pr. Andrei CrişanulSunt abia 14 ani de când în procesul cel mare dintre popoare, ce s’a încheiat cu războiul mondial, dreptatea lui Dumnezeu şi dreptatea omenească ne-au judecat nouă hotarele de astăzi ale tării. Am început de atunci şi noi cei ce mai înainte eram robi, să ne croim înşine soarta şi să orânduim treburile patriei noastre române.
Libertatea noastră însă nu este pe placul acelora cari nu pot trăi fără de robi.
De aceea ei umplu lumea cu minciuni şi caută să întunece adevărul, pregătindu-ne lanţuri noi. Ne-am adunat astăzi aci să le strigăm peste hotare: Astâmpăraţi-vă!
Ne-am despărţit de voi pentru totdeauna. Judecata lui Dumnezeu va găsit vinovaţi pentru nedreptatea ce ne-ati făcut 1000 de ani, ce mai vreți cu noi?
Noi ne-am născut şi vrem să murim în hotarele noastre de azi! Strămoşii noştri au dat numiri munţilor şi văilor, dovadă că ei au fost primii lor stăpâni. Acest pământ este răscumpărat de noi de două ori: odată cu sudoarea muncii înfrăţită cu brazda, a doua oară cu sângele fraţilor părinţilor şi strămoşilor noştri, vărsat pentru apărarea lui.
Când apărăm fiecare petec din acest pământ, noi apărăm: mormintele morţilor noştri scumpi, libertatea şi graiul nostru. Noi n’am răpit delà nimeni nimic, ne-am recâştigat numai zestrea noastră părintească.
De când suntem stăpâni pe glia noastră strămoşească noi n’am nedreptăţit pe nimeni căci am văzut pedeapsa lui Dumnezeu lovind pe cei ce au nedreptăţit pe alţii. Nu ni se poate arăta nici un singur caz de răzbunare în cei 14 ani când noi să fi vărsat sânge nevinovat.
Dar suntem încă în viaţă acei cari păstrăm amintirea dureroasă a stăpânirii trecute.
Dacă este vorba de stăpânire, noi înţelegem să stăpânim pre alţii prin: blândeţea şi mărinimia sufletului nostru. Cine se plânge de blândeţea noastră proverbială, care cinsteşte dreptul fiecăruia la viaţă, şi de toleranţa noastră pentru graiul tuturor concetăţenilor noştri, pe cari noi îi socotim făpturi ale aceluiaşi părinte ceresc?
Blândeţea noastră insă nu este laşitate. Ea este puterea sufletului nostru, care este
în stare să mute chiar şi munţii.
Dumnezeu ne-a făcut liberi. Nu vom mai îngădui niciodată ca altul să pună jug şi lanţuri pe grumazul nostru.
Să nu se uite că mormintele noastre de eroi de aci sunt pecetea dumnezeiască scrisă cu sânge pe hotarele de astăzi.
Cei ce nu se vor supune judecăţii lui Dumnezeu vor atrage mânia Lui. Pedeapsa lui Dumnezeu va lovi înc’odată pe cei ce vor să întunece adevărul şi să îngenunche dreptatea.
În numele Bisericii ortodoxe maica sufletească a neamului, care a vegheat la leagănul lui, binecuvântez acţiunea pentru apărarea hotarelor.

[Sursa: Bihorul straja la hotare. Casa Națională a Județului Bihor – Oradea 1933 – Tipografia Diecezană]

___________________________

Ortodoxie vs slavofilie şi panslavism
Contra amăgirilor de la Kremlin (1)
Contra amăgirilor de la Kremlin (2)
Apostol al pământului nostru
Basarabia pământ românesc!
Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române
„Omenia” comunistă
Nu uitaţi! Nu iertaţi!
Eurasia … numele tău e maskirovka!
Simion Mehedinți: România în marginea continentului – o problemă de geopolitică românească și europeană
Tendințe de rusificare a Europei
Dezmembrarea României
TRATATUL DE LA TRIANON – un act reparatoriu
Chemarea înaintașilor
Front antirevizionist (1)
Front antirevizionist (2)
CONTRA PROPAGANDEI MAGHIARE
Tropote de ponei în pustă
Şi azi ca ieri …
Femeia ungară în slujba revizionismului
BIHORUL STRAJĂ LA HOTARE
Funestul an 1940
Macaristanul se întoarce la origini
Politicianismul lui Victor Orban sau cioara vopsită de pe gard
Ce a învățat Viktor Orban de la Vladimir Putin?

Acest articol a fost publicat în Eurasia, Europa, Romania, Rusia, Transilvania, Ungaria și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Slugile Moscovei se întâlnesc la Chișinău

  1. Oyster zice:

    A prezis asta inca din 1984, in New Lies for Old: the Communist Strategy for Disinformation and Deception.

  2. Oyster zice:

    Rusia e un lagar de exterminare umana impropriu numit tara.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.