Oştirea valahă împotriva grofilor bolșevizaţi (3)


Ordin de zi No. 25, din 2 Maiu 1919

Bravi ostaşi ai Comandamentului trupelor din Transilvania,

Mânaţi de strigătele de durere ale fraţilor noştri ardeleni, cari erau schingiuiţi şi batjocoriţi de luni de zile de trupele şi bandele ungureşti, v’aţi revărsat cu un avânt fără seamăn, din Munţii Apuseni ai Transilvaniei, spre câmpia Tisei, pe care aţi atins-o după 15 zile de sforţări uriaşe, gonind pe protivnic pe ţărmul opus.
Mântuirea, mângâerea şi liniştea ce aţi dus fraţilor noştri ardeleni, precum şi siguranţa vieţei, cinstei şi avutului întregei populaţiuni din regiunile călcate de voi, este cea mai preţioasă răsplată sufletească pentru toate greutăţile, prin cari aţi trecut.
Falnicile divizii româneşti, prin realizarea acestui strălucit fapt de arme, au făcut dovadă încă odată lumii întregi de strălucitele virtuţi ostăşeşti şi admirabilul spirit de disciplină, de cari este animat ostaşul român.
Mândru de a vă fi comandat într’o întreprindere pe cât de grea, pe atât de măreaţă prin rezultatele ei, vă mulţumesc călduros tuturor, delà mic la mare, pentru stăruinţa şi bărbăţia de care necurmat aţi făcut dovadă şi încheind, vă zic:
Sănătate şi voe bună, bravi ostaşi ai Comandamentului trupelor din Transilvania.

Comandantul trupelor din Transilvania
General Mărdărescu


Acoperirea pe Tisa şi activitatea armatei de operațiuni în teritoriile noui ocupate

Obiectivul final fiind atins, şi, cum nu mai aveam nici un interes a continuă operaţiunile, trupele noastre au fost oprite pe Tisa, cu misiunea de-a menţine frontul ocupat şi a asigură ordinea, avutul şi viaţa locuitorilor din ţinuturile eliberate.

Fată de intențiunile agresive ale Ungurilor, cari s’au dat la iveală prin organizarea febrilă a armatei, menţinerea trupelor noastre pe Tisa eră necesară, întrucât aveam frontul acoperit de un obstacol natural, care ne asigură contra unor eventuale atacuri, la care se mai adăogă şi acoperirea flancurilor prin fronturile aliate (la nord de trupele ceho-slovace, iar la sud de trupele franco-sârbe).
În raport cu noua misiune, Comandamentul trupelor din Transilvania, în vederea dispozitivului de acoperire pe Tisa, a grupat forţele astfel:

Întregul front a fost împărţit în 3 sectoare de acoperire şi pentru ocuparea lor s’au format 2 grupuri:

1. Grupul de nord, constituit din detaşamentul mixt General Olteanu (Brigada 5-a de roşiori, Regimentul 16 de vânători al Diviziei XVI-a, 1 companie de grăniceri şi 2 baterii de munte), Divizia XVI-a şi Divizia II-a de vânători, sub comanda Generalului Moşoiu Traian (până la data de 23 Iunie, când comanda acestui grup a luat-o Generalul Mihăescu, Comandantul Diviziei I-a), a ocupat 2 sectoare:
a) Primul sector la nord, delà Vârful Stog până la gura Someşului, acoperit de Detaşamentul mixt General Olteanu.
b) Al doilea sector, delà gura Someşului până la localitatea Aibad—Szalok, pe Tisa, acoperit de Divizia XVI-a.
În rezerva Grupului de nord se găsea Divizia II-a de vânători, concentrată la început în regiunea Debreczen—Careii Mari, iar după terminarea operaţiunilor din capul de pod Tokay, ce-au avut loc în a 2-a jumătate a lunii Maiu, contra trupelor bolşevice cari au atacat pe Ceho-Slovaci, Divizia II-a de vânători a fost concentrată în regiunea Nyiregyhaza—Debreczen, constituind mai departe rezerva Grupului de nord.
2. Grupul de sud, sub comanda Generalului Holban, Comandantul Diviziei VI-a (compus din Divizia XVIII-a şi Divizia I-a de vânători), a ocupat al treilea sector, delà Abad—Szaloc până la Gura Mureşului, cu Divizia XVIII-a în acoperire şi Divizia I-a în rezervă, în regiunea Bekescsaba.
La dispoziţia grupurilor au fost puse câte 1 escadrilă de aviaţie, 1 batalion voluntari ardeleni (ca trupă de etape) şi, provizor, câte un regiment de roşiori din Divizia II-a de cavalerie (cari, la începutul lunei Iunie, au fost readuse la Divizia de cavalerie).
Rezerva generală a fost formată din:
a) Divizia VI-a, care a fost concentrată în regiunea Berettyo- Ujfalu—Oradia Mare—Nagy Szalonta.
b) Divizia 2-a de cavalerie, concentrată în regiunea Oradia Mare, până la începutul lunei Iunie, când a fost deplasată, pentru a înlocui în serviciul de acoperire, pe Tisa, trupele Diviziei XVI-a, cari, în urma luptelor din capul de pod Tokay, având nevoe de refacere şi instrucţie, urmau să fie retrase în regiunea Nyiregyhaza.


Divizia de cavalerie a executat serviciul de acoperire pânăla’ data de 19 Iunie, când s’a hotărât, ca acoperirea să se execute tot de Divizia XVI-a, iar Divizia de cavalerie a fost concentrată, la nord de Debreczen, în regiunea Hajdu Hadhaz—Uj Feherto— Balkany—Nyir Adoni, reintrând în rezerva armatei.
c) Comandamentul grupului 5 aviaţie, cu 1 escadrilă, la Oradia Mare.
d) Două companii de pontonieri, la Oradia Mare.
e) Regimentul 4 de vânători, din Divizia I-a de vânători, în regiunea minieră Deva-Pietroşani.

Divizia VII-a a fost transportată, în, a 2-a jumătate a lunei Maiu, în nordul Moldovei, în regiunea Dorohoi—Botoşani—Suceava— Fălticeni.
Mai târziu, rezerva armatei din Transilvania a fost mărită cu Divizia I-a (care a fost transportată în Transilvania în prima jumătate a lunei Iulie, concentrându-se în regiunea Careii Mari—Er. Mihalyfalva) şi cu Divizia I-a de cavalerie (care a fost adusă din Basarabia, în prima jumătate a lunei Iulie, concentrându-se în regiunea Szeghalom—Körös Ladang—Sarkad).
La nord, detaşamentul General Olteanu se găsiă în legătură cu trupele ceho-slovace delà Munkacs şi Csap; iar Diviziei XVI-a (ce formă un cap de pod pe dreapta Tisei, la Tokay), cu acele delà Miskolcz.
Detaşamentul General Olteanu ocupase la nord de Tisa şi nodul de comunicaţie Batyu. Menţinerea punctelor Munkacs şi Batyu de către trupele noastre, cu toate împotrivirile Ceho-Slovacilor, eră necesară, pentru consideraţiunea, că toate comunicaţiile, cari vin din Galiţia pe frontul Munkacs—Szighet, duceau în spatele trupelor noastre de pe Tisa.
La sud, limita de despărţire între noi şi trupele franco-sârbe din Banat eră formată din linia Mureşului. Pe această linie, în sectorul Seghedin—Zam, în sectorul Zam până la frontiera Olteniei, precum şi pe frontiera de vest a Banatului, au fost instalate câte o companie de grăniceri, cari erau însărcinate cu executarea serviciului de vamă între Banat şi ţinuturile eliberate şi ocupate de armata română, precum şi cu împiedecarea infiltraţiunilor bolşevice, date fiind agitaţiunile şi propaganda Ungurilor din Banat, propagandă care, în unele părţi, se făcea în văzul autorităţilor militare franco-sârbe.
Gruparea şi eşalonarea forţelor, arătate mai sus, în vederea acoperirii şi menţinerii frontului pe Tisa, trebuia să corespundă şi cu misiunea de a asigură ordinea, avutul şi viaţa locuitorilor din ţinuturile eliberate, precum şi cu nevoia de a preveni şi a potoli mişcările populaţiei ungureşti, aflată în spatele trupelor. Or, experienţa făcută în Basarabia, ne dovedise, că bolşevicii pregătesc mai întâi răsvrătirea populaţiei aflată în spatele armatei şi după aceea întreprind acţiunea militară, bazând reuşita ei mai mult pe mişcarea populaţiei, decât pe operaţiunile militare propriu zise; aşa dar, sistemul de apărare contra bolşevicilor trebuia să fie astfel organizat, încât să se poată face faţă, în bune condiţiuni, ambelor acţiuni inamice, cari de obiceiu se produceau deodată.
În acest scop, Comandamentul trupelor din Transilvania a împărţit întreg teritoriul ocupat în:
1. Zona de operaţiuni şi
2. Zona de supraveghere (care cuprindea tot Ardealul, fiind despărţită de zona de operaţiuni prin limitele de nord, respectiv de vest, a districtelor Bistriţa-Năsăud, Szolnok-Dobâca, Cojocna, Turda-Arieş şi Hunedoara. Această zonă avea un comandament special—sub ordinele directe ale Comandamentului trupelor din Transilvania—şi care avea la dispoziţie, pentru menţinerea ordinei şi paza căilor de comunicaţie, regimentele de voluntari ardeleni Avram Iancu şi Alba Iulia—transformate mai târziu în batalioane de etape—Regimentul 97 Odorheiu, Regimentul 7 de infanterie, un batalion de vânători şi una baterie de munte).
Zona de operaţiuni a fost împărţită, potrivit cu gruparea forţelor arătată mai sus, în:
a) Zona grupurilor de acoperire (de nord şi de sud) şi
b) Zona rezervelor Comandamentului trupelor din Transilvania (ocupată de Divizia I-a şi Divizia VI-a).
Aceste zone, la rândul lor, au fost împărţite în zone de divizii, corespunzătoare regiunilor în cari erau concentrate, iar zonele de divizii în subzone de brigadă, regiment şi batalion.
Divizia II-a de cavalerie făcea parte din rezerva Comandamentului trupelor din Transilvania şi a fost dislocată, după ofensiva Ungurilor contra Ceho-Slovacilor, într’o regiune la nord de Debreczen, în zona Diviziei II-a de vânători, care formă rezerva Grupului de nord.
În fiecare zonă, sau subzonă, unităţile au fost împărţite astfel, încât o parte să execute dezarmările şi să menţină ordinea, prevenind şi potolind răscoalele, ce eventual s’ar produce, iar cealaltă parte eră tinută gata, pentru a fi îmbarcată la primul ordin.
Deplasările unităţilor însărcinate cu dezarmarea, menţinerea ordinei şi potolirea răscoalelor, se făceau de aşa manieră, încât să nu fie în dauna exercitării comandei, instrucţiei, sau a transportului la timp a unităţii, acolo unde va cere nevoile operative.
____________________________________________
Oştirea valahă împotriva grofilor bolșevizaţi (1)
Oştirea valahă împotriva grofilor bolșevizaţi (2)

Acest articol a fost publicat în comunism, eroi romani, istorie, nationalism, Romania, Ungaria și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.