Eurasia … numele tău e maskirovka!


Nădăjduim că rugăciunile către Iisus Hristos şi Maica Domnului ale unor creştini mărturisitori ruşi precum Sf. Luca al Crimeei, părintele Pavel Florenski sau părintele Ivan Culighin, vor alunga bezna din mințile celor ce netezesc ideologic, sau în orice alt chip, calea spre sincretistul imperiu al Eurasiei.
_____________________________________________________

De la domnul Dughin citire:

“Imperiul rus trebuie să cotropească Europa, că țarul Rusiei trebuie să fie țarul întregii Europe și, astfel, să refacă Imperiul bizantin. Le putem acorda lor o largă autonomie în cadrul acestui Imperiu roman global sau al celui de al treilea Imperiu roman. Ortodoxia se poate înțelege de minune cu cercurile conservatoare catolice. Catolicilor nu le vom interzice să-și mărturisească credința pe teritoriul nostru imperial, cum a fost în perioadele timpurii ale unității imperiale din, să zicem, epoca lui Constantin cel Mare până la Carol cel Mare și, în condițiile unei anumite autonomii, Europa occidentală oricum recunoștea unitatea împăratului bizantin. ”

“Ei bine, Europei îi vom propune să fie ea însăși. Pur și simplu vom institui un protectorat asupra lor și gata!”

“Vă imaginați, iată, să anexăm Europa! Asta, anume asta e ceva în firea rușilor!”

“Ei dar, dați-ne un macroproiect, un macroproiect global, unul fundamental cu adevărat: cotropirea Europei!”

“Rusia trebuie să se unească cu Europa, dar sub egida țarului rus!”

“pe principiul imperial: un țar sau un președinte rus unic pentru toată Europa și diversitatea Bisericii Apusului și Bisericii Răsăritului.”

“Rusia le aduce protecție anume împotriva împărăției Antihristului.”

Sursa: https://cubreacovblog.wordpress.com/2019/04/21/fructele-otravite-ale-propagandei-kremlinului/

Așa grait-a inegalabililul domn Aleksandr Gelyevich Dughin în calitatea sa de filosof, ideolog șef și apologet al doctrinei “eurasianiste”.

Cei de la Kremlin visează la “a treia Roma”, visează că Europa și Asia îngenunchează în fața țarului acceptând “pax slavika”. Trufia fără margini îi ține pe conducătorii ruși captivi în visul lor de mărire deșartă. Slavofilia, panslavismul, autocrația țaristă și bolșevismul nu le permit să se trezească din visare. Visează cu ochii deschiși că Rusia pretins creștină protejează civilizația de agresiunea “antihristului”.
Cum protejează “țarul eurasiei” civilizația europeană? Cum armonizează creștinismul cu mahomedanismul? Ce treabă are creștinismul (fie el și rusesc) cu bizareria numită mahomedanism?
Evident că ideologii doctrinei eurasiatice, trebuie să apeleze la sincretism pentru că altfel nu pot înșela conștiința nimănui. E de înțeles apetitul domnului Dughin, și a echipei sale, pentru jongleriile ideologice cu iz de sofism, totuși “barba non facit philosophum”.
Oare cum ar răstălmăci apologeții Kremlinului anumite versete din broșura mahomedanilor numită coran? De pildă acestea:

[Unica] religie acceptată de allah este islamul și nu au fost deosebiri între cei cărora le-a fost dată Scriptura (iudeii și creștinii) decât după ce a ajuns la ei Știința (când au aflat că islamul este adevărul), din pricina pizmei lor. Iar cel ce nu crede în semnele lui allah [să știe] ca allah este grabnic la socoteală!
(3:19 Surat ‘Al-‘Imran – Sura Familiei ‘Imran)

Ei ar vrea ca voi să nu credeți, așa cum nici ei nu cred, astfel încât să fiți deopotrivă. Nu vă luați dintre ei părtași, până ce ei nu vor purcede pe calea lui allah! Dar dacă ei întorc spatele, prindeți-i și omorâți-i, oriunde-i veți afla! Și nu vă face-ti dintre ei nici părtaș, nici ajutor.
(4:89 Surat An-Nisa’ – Sura Femeilor)

Nu slăbiți urmărirea oamenilor [necredincioși], chiar dacă suferiți, căci ei suferă la fel cum suferiți voi, dar voi nădăjduiți de la allah ceea ce ei nu nădăjduiesc! Și allah este Atoateștiutor [și] Întelept [‘Alim, Hakim].
(4:104 Surat An-Nisa’ – Sura Femeilor)

Iară răsplata acelora care luptă împotriva lui allah și a trimisului său și caută să semene pe pământ stricăciune (se opun lor sau se revoltă împotriva poruncilor lor) este că ei vor muri omorâți sau răstigniți pe cruce sau li se vor tăia mâinile sau picioarele cruciș sau vor fi alungați din țară. Aceasta va fi pentru ei rușine în lumea de acum, iar în Lumea de Apoi vor avea ei parte de chin mare (pedepsele infernului).
(5: 33 Surat Al-Ma’Ida – Sura Mesei întinse sau servite)

[Aduceți-vă aminte] când Domnul tău le-a revelat îngerilor (cu care a venit în ajutorul musulmanilor) : „Eu sunt cu voi! Întăriți-i, așadar, pe cei care cred! Eu voi arunca spaima în inimile celor care nu cred! Loviți-i, deci, peste gâturi și loviți-i peste vârful degetelor.
(8: 12 Surat Al-‘Anfal – Sura Prăzilor)

Și luptați împotriva lor până nu va mai fi ispită și până ce religia va fi în întregime pentru allah! (și va crede toata lumea în allah) Iar de se vor opri, allah este Cel care Vede Bine ceea ce fac ei.
(8: 39 Surat Al-‘Anfal – Sura Prăzilor)

Deci pregătiți [pentru luptă] împotriva lor tot ceea ce puteți din forță și din cai înșeuați, cu care să-i înspăimântați pe dușmanul lui allah și pe dusmanul vostru și pe alții decât aceștia (ipocriții) pe care voi nu-i știți, dar pe care allah îi știe. Și tot ceea ce voi cheltuiți pe calea lui allah vă va da înapoi pe deplin și nu veți fi nedreptățiți.
(8: 60 Surat Al-‘Anfal – Sura Prăzilor)

Iar când se vor încheia lunile cele sfinte, atunci omorâții pe idolatrii oriunde îi aflați! Prindeți-i, împresurați-i, întindeți-le lor orice cursă! Însă de ei se căiesc, împlinesc Rugăciunea [As-Salat] și achită Dania [As-Zakat], atunci dați-le drumul, căci allah este Iertător, Îndurător!
(9: 5 Surat At-Tawaba – Sura Căinței)

Luptați împotriva acelora ce nu cred în allah și nici în Ziua Apoi și nu opresc ceea ce allah și Trimisul Sau (muhammad) au oprit și nu împărtășesc religia adevărului (islamul), dintre aceia cărora li s-a dat Cartea (creștini și mozaici), până ce ei nu vor plăti tributul cu mâna lor, fiind supuși [legilor]!
(9: 29 Surat At-Tawaba – Sura Căinței)

El este Cel care l-a Trimis pe Trimisul Său (muhammed) cu bună călăuzire (cu coranul) și cu religia adevărului (islamul), pentru ca ea să fie biruitoare asupra orcărei alte religii, chiar dacă politeiștii urăsc [aceasta].
(9: 33 Surat At-Tawaba –Sura Căinței)

O, voi cei care credeți! Luptați împotriva necredincioșilor de lângă voi! Ei să găsească în voi asprime! Să știți că allah este alături de cei care au frică!
(9: 123 Surat At-Tawaba – Sura Căinței)

El i-a lăsat pe cei care i-au ajutat dintre oamenii Cărții (creștini și mozaici) să coboare din cetățile lor și a aruncat spaima în inimile lor. Pe o parte dintre ei i-ați omorât, iar o altă parte dintre ei i-ați luat în captivitate.
(33: 26 Surat Al-‘Ahzab – Sura aliaților)

El v-a dat vouă spre moștenire ținutul lor, averile lor și un pământ pe care voi nu l-ați mai călcat niciodată. allah este cu putere peste toate.
(33: 27 Surat Al-‘Ahzab – Sura aliaților)

Atunci când îi întâlniți [în luptă] pe aceia care nu cred, loviți gâturile lor, iar când îi slăbiți pe ei, legați-i strașnic în lanțuri (pe cei care nu-i ucideți, luați-i captivi când învingeți!). Apoi, fie îndurare, fie răscumpărare, până ce războiul se sfârșește. Astfel, iar de ar voi allah, El s-ar răzbuna pe ei. Însă El vă încearcă pe unii prin alții. Iar acelora care sunt uciși pe calea lui allah El nu le va lăsa faptele lor să fie în deșert.
(47: 4 Surat Muhammed – Sura luptei)

Nu slăbiți și nu chemați la pace (la împăcare), pentru că voi sunteți deasupra (sunteți învingători), căci allah este alaturi de voi și nu vă lasă niciodată să pierdeți răsplata faptelor voastre!
(47: 35 Surat muhammed – Sura luptei)

Dreptcredincioși sunt numai aceia care cred în allah și trimisul său (muhammed), care apoi nu s-au mai îndoit și au luat parte la luptă cu averile lor și cu sufletele lor, pe calea lui allah (împotriva necredincioșilor). Acestia sunt cei sinceri.
(49: 15 Surat Al-Hujurat – Sura Odăilor)

O, profetule! Luptă împotriva necredincioșilor și a fățarnicilor (cu lăncile și cu argumentele) și fii neînduplecat cu ei! Sălașul lor va fi Gheena și ce rea soartă!
(66:9 Surat At-Tahrim – Sura Opririi)

Cu ajutorul cohortelor de “intelectuali utili”, echipa domnului Dughin ar putea spune că versetele cu pricina sunt înțelese greșit de profani. Că ostilitatea mahomedanilor e o chestiune ce ține de contextul în care s-a manifestat așa-zisul profet muhammad.
Ba chiar mai mult, cu ajutorul unor falși teologi școliți la KGB/FSB in dialectica marxistă (despre care cu tupeu de joasă speță se spune că: “se întemeiază pe realizările cele mai de importante ale gîndirii dialectice din cursul întregii istorii a filozofiei, pe sintetizarea rezultatelor ştiinţelor, pe generalizarea practicii social-istorice a omenirii”), trâmbițașii Eurasiei ar putea încerca inversarea sensului de origine. Adică uciderea sau supunerea creștinilor e ceva la timpul trecut, acuma e vorba de pace și înfrațire! Doar mahomedanii wahhabi sunt ancorați în dogma trecutului, mahomedanii shia, sunni și sufi merg pe calea “înfrățirii” cu creștinii.
Sigur că rușii pot “demonstra” concordia oricând prin exemplul mahomedanismului din gubernia Cecenia. Iar vasalul Ramzan Kadyrov ar putea explica curioșilor de pretutindeni cât e de măreață Eurasia și că sub auspiciile “celei de-a treia Roma” creștinismul și mahomedanismul trăiesc o epocă grandioasă. Sigur că pentru “binele” Europei creștine și lupta contra antihristului, Kremlinul poate apela la amicul Sheikh Imran Hosein pentru a încerca o maskirovka sugerând o infamă alianță între ortodoxie și mahomedanism.

Cum ar explica sincretiștii curentului „eurasianist” versetele în care fundamentele creștinismului (inclusiv cel rusesc) sunt, în cel mai bun caz, relativizate?

Și din pricina vorbelor lor: „Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, trimisul lui allah!”, în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce ci a fost făcut [cineva] să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite în privința lui[Isus], au fost în îndoială [în legătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoștință sigură despre ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De buna seamă, nu l-au omorât.
(4:157 Surat An-Nisa’ – Sura Femeilor)
Comentariul acestui verset e următorul:
“allah l-a mântuit pe Trimisul sau Isus; el nu a fost omorât și nu a fost răstignit, ci a fost răstignită o altă persoană, iar ei și-au închipuit numai că este Isus, fiindcă allah a făcut să semene cu el și l-au omorât, crezând că este Isus”

O, voi oameni ai Scripturii! Nu exagerați în privința religiei voastre (nu exagerați în ceea ce privește rolul lui Iisus și nu pretindeți că natura lui ar fi divină!) și nu spuneți despre allah decât adevărul! Mesia Iisus, fiul Mariei, este trimisul lui allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei și un duh de la El (asemeni celorlalte duhuri sau suflete create). Credeți, așadar, în allah și în trimișii Săi. Și nu spuneți „Trei!” Opriți-vă de la aceasta și va fi mai bine pentru voi. allah nu este decât Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil? Ale lui [allah] sunt cele din ceruri și de pe pământ și allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil].
(4:171 Surat An-Nisa’ – Sura Femeilor)

Necredincioși sunt aceia care zic: “Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei”. Spune:
“Cine L-ar putea împiedica pe allah, dacă ar voi să-l facă să piară pe Mesia, fiul Mariei, ca și pe mama lui, și pe toți care se află pe pământ? Ale lui allah sunt împărăția cerurilor și a pământului, precum și ceea ce se află între ele. El creeaza el voiește. Și allah este cu putere peste toate! [Quadir]”
(5: 17 Surat Al-Ma’Ida – Sura Mesei întinse sau servite)

Necredincioși sunt aceia care spun: “Dumnezeu e Mesia, fiul Mariei!” Doar așa a zis Mesia: “O, fii ai lui Israel, adorați-l pe allah, Domnul meu și Domnul vostru!” Pe cel care așează lângă allah pe altcineva, allah îl va opri de la Rai, iar adăpostul lui va fi focul și cei nelegiuiți nu vor afla ajutor.
(5: 72 Surat Al-Ma’Ida – Sura Mesei întinse sau servite)

Necredincioși sunt aceia care spun: „Dumnezeu este treimea din trei, căci nu există altă divinitate în afară de [allah] cel Unic și de nu vor înceta să vorbească astfel, îi va atinge și pe cei necredincioși dintre ei chin dureros.
(5: 73 Surat Al-Ma’Ida – Sura Mesei întinse sau servite)

Mesia, fiul Mariei, nu este decât un trimis, asemenea trimișilor de dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu evlavie adevărată. Amândoi mâncau bucate[de rând] (ei aveau nevoie de ele pentru că erau oameni, iar acela care are nevoie de altceva din afara lui, nu poate fi un Dumnezeu). Priveste ce semne învederate le trimitem Noi și apoi privește cum sunt ei îndepărtați[de la ele]
(5: 75 Surat Al-Ma’Ida – Sura Mesei întinse sau servite)

Iudeii zic: “Uzayr este fiul lui Dumnezeu!” iar creștinii zic: “Mesia este fiul lui Dumnezeu!” acestea sunt cuvintele lor, [rostite] cu gurile lor. Ei spun vorbe asemănătoare cu ale acelora care nu au crezut de dinaintea lor – allah să-i nimicească (să-i blesteme, să-i ucidă)! Cum [se înșeală ei], îndepărtându-se [de Adevăr]!
(9: 30 Surat At-Tawaba – Sura Căinței)

Ei au pe rabinii lor și pe călugarii lor, precum și pe Mesia, fiul Mariei, ca domni în locul lui allah, în vreme ce li s-a poruncit să nu adore decât un singur Dumnezeu, în afara căruia nu este [alt] Dumnezeu. Mărire Lui! El este deasupra celor care-i asociază Lui!
(9: 31 Surat At-Tawaba – Sura Căinței)

Și ei (creștinii) zic: “Cel Milostiv și-a luat un fiu!”
(19: 88 Surat Maryam – Sura Mariei)

Voi spuneți un lucru cumplit!
(19: 89 Surat Maryam – Sura Mariei)

Aproape că cerurile se crapă de aceste [vorbe], pământul se despică și munții se prăbușesc în fărâme.
(19: 90 Surat Maryam – Sura Mariei)

Pentru că ei îi atribuie celui Milostiv un fiu,
(19: 91 Surat Maryam – Sura Mariei)

În vreme ce nu se cuvine ca cel Milostiv să-și ia un fiu!
(19: 92 Surat Maryam – Sura Mariei)

Evident că domnul Dughin, ca un veritabil Harry Potter, ar putea apela la bagheta magică a dialecticii marxiste și ar transforma versetele hulitoare în ceva acceptabil.
Cu un pic de talent artistic, ar prezenta întunericul ca fiind lumină.
Pretinșii creștini de la Kremlin, în timp ce se chinuie să armonizeze Biblia cu broșura numită coran, se oferă sa protejeze Europa de “împărăția antihristului”.
Se pare că domniile lor ignoră anumite avertismente biblice:

MATEI 24
24.Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
25. Iată, v-am spus de mai înainte.

2 CORINTENI 11
14. Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii.

1 IOAN 4
1. Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.
2. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu.

GALATENI 1
7. Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.
8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!
9. Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!

“Biografia nobilului profet – Nectarul pecetluit – Ar – Rahiq Al – Makhtum” confirmă avertismentele biblice:

Când el a împlinit patruzeci de ani, vârsta desăvârşirii perfecţiunii, la care li se poruncea întotdeauna Profeţilor să-şi dezvăluie Mesajul, semnele Profeţiei au început să apară şi să licărească la orizontul vieţii sale. Erau viziuni adevărate pe care el le-a avut timp de şase luni. Perioada revelaţiei a durat douăzeci şi trei de ani. Aşadar, aceste şase luni de viziuni adevărate reprezintă o parte integrantă a celor patruzeci şi şase de părţi ale Revelaţiei. În luna Ramadan, în cel de-al treilea an de solitudine în peştera de la Hira, Voinţa lui allah a făcut ca îndurarea Sa să se coboare pe pământ şi, astfel, muhammed să primească Profeţia (…) Deodată, pe neaşteptate, îngerul Gavriil a venit la el şi i-a spus: „Citeşte!” “Nu ştiu să citesc, a răspuns el (muhammed). Profetul a descris această întâmplare astfel: “Atunci, el m-a apucat şi m-a scuturat puternic şi mi-a poruncit din nou: “Citeşte!” I-am repetat că nu ştiu să citesc, dar m-a strâns din nou şi a zis:
“Citeşte!” Citeşte! În numele Domnului Tău care a creat,
Care l-a creat pe om din sânge închegat!
Citeşte! Domnul tău este cel mai Nobil (96:1-3)
(…) Niciodată nu voi povesti cuiva din tribul Quraiş despre Revelaţia mea. Voi urca pe un munte şi mă voi arunca de acolo ca să mor. Asta îmi va aduce uşurare. Am pornit să fac acest lucru, dar, la jumătatea urcuşului pe munte, am auzit o voce din cer, spunând: “O, muhammed! Tu eşti Mesagerul lui allah şi eu sunt Gavriil.” Am privit în sus şi l-am văzut pe Gavriil sub forma unui om cu picioarele întinse pe orizont.

Ținând cont de precedentul cu așa-zisa biblie Iaroslavski, cine știe … poate vor comanda o “biblie eurasianistă” în deplină armonie cu pretențiile “apostolilor” ce vestesc “a treia Roma”. O posibilă carte unde nu există contradicții între creștinism, mahomedanism, hinduim, budism și orice altceva există în mărețul imperiu eurasiatic – pretinsul scut ce ne apară de antihrist.
În cartea sa de căpătâi numită “Bazele Geopoliticii”, domnul Dughin caută să câștige anvergură ideologică prin referințele către diverși autori străini.
Deschizând cartea, aflăm urmatoarele:

“Rusia + Islam = salvarea Europei – Carlo Terracciano
(…) Printre numeroasele reviste şi centre politologice şi sociologice ale „noii drepte”, care se ocupă de geopolitică, un interes deosebit prezintă „Orion-ul” milanez unde, în decursul ultimilor 10 ani, se publică regulat analizele geopolitice ale doctorului Carlo Terracciano. Terracciano exprimă poziţia cea mai extremistă a continentalismului european, foarte apropiată de eurasiatism. (…) El împărtăşeşte pe deplin ideea unui Stat Eurasiatic unitar, a Imperiului Eurosovietic unitar, a „Imperiului Euro-sovietic de la Vladivostok la Dublin” (…) Accentuarea centralităţii factorului rus se învecinează la Terracciano cu un alt moment interesant: el crede că rolul cel mai important în lupta cu atlantismul aparţine lumii islamice (…) Totodată, el consideră ca fiind pozitivă versiunea „fundamentalistă” a Islamului. Formula definitivă, care rezumă concepţiile geopolitice ale doctorului Terracciano, este următoarea:
Rusia (heartland) + Islamul împotriva SUA (atlantism, mondialism). Terracciano vede Europa ca pe un cap de pod al blocului antimondialist ruso-islamic. Din punctul lui de vedere doar punerea radicală a problemei poate duce, în mod obiectiv, la adevărata renaştere europeană.”

Cumva, invazia hoardelor mahomedane ar trebui înțeleasă ca fiind parte din operațiunea de “salvare a Europei”?
O scurtă filmare:

Sigur că “salvatorii Europei” cu domnul Dughin în frunte, ar putea relativiza declarațiile explicite ale mahomedanului. Sau trâmbițele Kremlinului ar putea glăsui că în clip e vorba de wahhabi, mahomedanii răi. În nețărmurita-i înțelepciune, Kremlinul știe cu precizie cine e dușmanul de clasă. Kremlinul deține monopolul adevărului, normal că știe care-s mahomedanii buni și care-s cei răi. Kremlinul ne spune ce să credem și ce să nu credem.

Dragi vestitori ai primăverii eurasiatice, sper că nu sunteți atât de euforici încât să aveți impresia că adormiți conștiințele tuturor europenilor cu propaganda voastră!

Alte citate din cartea domnului Dughin:

“O altă particularitate a neoeurasiatismului este alegerea ţărilor islamice (în special a Iranului continental) în calitate de aliat strategic principal. Ideea alianţei continentale ruso-islamice stă la baza strategiei antiatlantice pe ţărmul sud-vestic al continentului eurasiatic. La nivel doctrinar, această alianţă se fundamentează pe caracterul tradiţional al civilizaţiilor rusă şi islamică, ceea ce le uneşte în opoziţie faţă de Occidentul laico-pragmatic antitradiţional. (…) Ar fi fost ideal să existe o lume integrată a islamului, ca o componentă sudică a Imperiului Eurasiatic, care să se întindă din Asia Centrală până în Africa Occidentală, unitară din punct de vedere religios şi stabilă din punct de vedere politic, care îşi fondează politica sa pe principiul devotamentului faţă de tradiţie şi spirit. De aceea, într-o perspectivă îndepărtată, Imperiul Islamic din Sud („noul califat”) poate să devină un element fundamental al Noii Eurasii alături de Imperiul European în Occident, al Pacificului în Răsărit şi Rus în Centru. (…) axa durabilă Moscova-Teheran va îndepărta toate contradicţiile dintre rusofili şi islam (de tip iranian), va face din ele una şi aceeaşi tendinţă geopolitică, orientată simultan către Moscova şi către Teheran. (…) Axa Moscova-Teheran constituie baza proiectului geopolitic eurasiatic fundamental. Islamismul iranian este versiunea cea mai bună a islamului de intrare în blocul continental şi tocmai această versiune trebuie susţinută prioritar de Moscova.

Oare ce se întâmplă cu cei care nu-s de de acord că Rusia + Islam = salvarea Europei?
Ce se întâmplă cu cei care nu-s interesați de axele trasate de Moskova?
Cumva, sunt etichetați ca fiind un soi de “agenți ai atlantismului” și dușmani ai imperiului eurasiatic? Mama Rusia îi pleznește cu knutul și îi trimite la reeducare în Siberia pe europenii care refuză sa fie “salvați” de moskali și mahomedani? În mod particular, ce se întâmplă cu creștin-ortodocșii români care refuză “lumina de la Kremlin”?

În joaca de-a imperiul eurasiatic, ideologii de la Kremlin pun lângă “a treia Roma” și moștenirea turanică. Din cartea domnului Dughin aflăm:

“Aşadar, Saviţchi justifică indirect jugul tătaro-mongol graţie căruia „Rusia şi-a căpătat independenţa sa geopolitică şi şi-a păstrat libertatea spirituală faţă de lumea agresivă romano-germană”. Această atitudine faţă de lumea turanică a fost folosită în scopul de a separa considerabil Rusia-Eurasia de Europa şi destinele ei, de a motiva unicitatea etnică a ruşilor. (…) „Să spunem direct: în spaţiul istoriei mondiale, senzaţiei vesteuropene a Mării i se opune, pe acelaşi plan, deşi opusă, senzaţia unică mongolă a continentului; cu toate acestea, în „călătorii” ruşi în amploarea cuceririlor şi valorificărilor ruseşti se simte acelaşi spirit, aceeaşi senzaţie a continentului” (…) „Rusia este succesoarea Marilor Hani, continuatoarea cauzei lui Ginghis şi Timur, unificatoarea Asiei (…) în ea se îmbină concomitent stihia istorică „sedentară” şi „de stepă”. (…) Rusia-Eurasia nu se reduce întrutotul la Turan. Ea este ceva mai mult. Referitor, însă, la Europa, care consideră o barbarie tot ce iese dincolo de limitele conştiinţei sale „de ţărm”, autocalificarea ruşilor ca „purtători ai spiritului mongol” este o provocare ce dezvăluie superioritatea istorică şi spirituală a eurasiaticilor.

Aha! Spre necazul “atlantiștilor”, Mama Rusia, în calitate de “a treia Roma” duce spre culmile gloriei cauza lui Ginghis şi Timur, iar în pauză “salvează Europa” alături de mahomedani?
Iertată să ne fie lipsa de modestie, îndrăznim să-l sfătuim pe domnul Dughin să supraliciteze! Grabnic să dea ordin celor de la Sputnik să găsească acte ce atestă faptul că Mama Rusia e continuatoarea firească și a imperiului Inca. Atahualpa era rafinat cunoscător al culturii slavo-tătare, motiv pentru care a semnat aderarea la marea familie eurasiatică.
Dragi aezi de la Kremlin, probabil aveți impresia că visul de aur al omenirii e imperiul eurasiatic. Rețineți doar atât …

ASINUS ASINORUM IN SAECULA SAECULORUM!

Acest articol a fost publicat în antihrist, Asia, ateism, biblie, Biserica, bolsevism, comunism, coruptie, Crestinism, Erezie, Eurasia, Europa, geopolitica, globalism, Iisus Hristos, marxism, musulmani, nationalism, Ortodoxie, politicianism, propaganda, Razboi, Rusia, Siberia, socialism, Totalitarism, UE, URSS, vesnicie și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

8 răspunsuri la Eurasia … numele tău e maskirovka!

 1. Mircea zice:

  Din intelepciunea lui Putin

 2. Oyster zice:

  Maskirovka intr-adevar. Uite simbolismul Miscarii Eurasiatice a lui Dugin care e inspirat din simbolurile armatei sovietice:


  https://www.ebay.com/itm/Russian-Soviet-Army-Signal-Troops-Badge-Pinback-/271097169925

  Si din simbolurile armatei ruse, mai exact ale corpului de comunicatii:
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Great_emblem_of_the_Russian_Signal_corps.svg
  Trupele de semnale rusești (rusă: Войска связи) este corpul de semnal specializat al Forțelor Terestre ale Forțelor Armate Ruse. [1]
  Trupele de semnal sunt o parte integrantă a Forțelor Armate. Starea și funcționarea acesteia influențează în mare măsură eficiența comenzii, actualitatea echipamentelor de luptă și a armelor. În dezvoltarea sa, Trupele de semnal au parcurs un proces lung și dificil, care este legat în mod inextricabil de istoria Forțelor Armate, de modificările formelor și metodelor de utilizare a acestora și de îmbunătățirea artei militare. De la simple mijloace audio și vizuale de comunicare pentru transmiterea semnalelor și comenzilor de pe câmpul de luptă până la sisteme automatizate multicanale, ramificate pe scară largă, care pot oferi o legătură cu o gamă practic nelimitată atât de obiecte staționare, cât și de mișcare pe sol, în apă , sub apă și în aer, aceasta este calea istorică de dezvoltare și perfecționare a comunicațiilor militare. Comunicarea pe câmpul de luptă este unul dintre principalele tipuri de suport operațional.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Signal_Troops

  Subtil, nu ? Si aici un grup european de dreapta:
  https://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2014/08/french-eurasianists-join-pro-russian.html

  Fraieri voluntari din toate tarile care poarta singuri emblemele armatei invadatoare. Sunt si in Romania destui.

 3. Silviu zice:

  Pariez ca redegista Merkle e prietena cu Putin de cand era si el in RDG.. si ei doi au aranjat invazia cearceafista in Iuropa.. impreuna cu Erdogan..

 4. Mihai zice:

  Ehei, revenind la clasa politică superjegoasa din România, aceasta din urmă de va ,,policalifica” în a pupa alte dosuri, avem exemple pe bunicii​ și părinții lor, chiar pe ei înșiși

 5. Union Jack zice:

  Tsar and Sultan: Eurasia Between Russians and Turks

 6. Tanase Damian zice:

  Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.