NEOPROTESTANTISMUL, UN PERICOL LA ADRESA STATULUI NAŢIONAL UNITAR?


PRECIZARE
Nu acuzăm în bloc, probabil există şi neoptotestanţi bine intentionaţi. Pe acei oameni oneşti din rândul neoprotestanţilor români, chiar dacă sunt tributari diverselor erezii, îi rugăm să cerceteze temeinic fundamentele Ortodoxiei. Veniţi-vă în fire, aţi apostaziat în neştiinţă de cauză, de multe ori fiind manipulaţi de propaganda
ostilă Ortodoxiei şi Daco-României.
______________________________________________________________

Pe zi ce trece devine din ce în ce mai clar că erezia sectară conţine şi o puternică doză de otravă subversivă, numai bună de folosit la anihilarea României. Această realitate obiectivă a fost  relevată încă din anul 1929 de către  Episcopul martir Grigorie Leu în cartea Confesiuni şi Secte, Studiu istoric – misionar. Din cartea amintită reproducem următoarele:

Aproape toţi sectanţii au legături internaţionale cu dedesupturi periculoase pentru neamul nostru. Propaganda sectară cu bani şi directivă streină tinde să captiveze sufletul neamului românesc în forme ce nu sunt ale lui şi în direcţii nepotrivite firei şi intereselor lui. Sectanţii urmăresc două căi cu acelaşi scop bine definit:

1) Un individualism religios, rebel agresiv, fermentul desăvârşitei anarhii spirituale.
2) O tendinţă de anarhie politică cu substrat comunist mascat sub aspectul religios al mişcării.

Anarhie dogmatică, anarhie politică, iată cei doi fermenţi de dezagregare a sufletului românesc, zice D-l Nichifor Crainic.
Anarhia dogmatică tinde să distrugă Biserica dominantă a României; anarhia politică tinde să distrugă însuşi statul român.

Mulţi vor sări ca arşi când vor citi că Episcopul martir Grigorie Leu susţinea că există o legătură între bolşevism şi erezia sectară. Apostaţii trecuţi la cultele neoprotestante sunt învăţaţi să urle în gura mare împotriva Ortodoxiei, acuză de colaboraţionism doar pe unii ierarhi ortodocşi, ignorând cu desăvârşire faptul că neoprotestanţii au fost recompensaţi pentru serviciile aduse chiar de catre Petru Groza. Acesta, împreună cu guvernul lui de sceleraţi au emis Decretul 177/1948 prin care Biserica Ortodoxă Română era pusă la egalitate cu tot felul de culte venetice. Guvernul comunist, în timp ce lichida, aresta şi înlocuia dreptcredinciosul cler ortodox cu oameni docili,  acorda favoruri cultelor  neoprotestante făcând din erezie lege. De exemplu, se ştie bine că la data de 29.01.1925, Ministerul Cultelor şi Artelor, prin Decizia 5734 a hotărât trecerea penticostalismului in randul cultelor interzise. Comuniştii, cu vădită aversitate la adresa Ortodoxiei, acordă recunoaştere totală ereziei penticostale, în acest sens, au emis Decretul 1203 la data
de 14.11.1950.

O situaţie bizară e dată de neoprotestantismul baptist. Părintele Episcop Grigorie Leu ne anunţa în legătură cu periculozitatea acestei congregaţii. Având în vedere ce se întâmplă astăzi în Transilvania, mai exact încercarea de dezmembrare a României,  putem constata cu uşurinţă că preacinstitul ierah atrăgea atenţia cu multă vreme în urmă, asupra problemelor cu care ne confruntăm astăzi.
Tot din cartea Confesiuni şi Secte, Studiu istoric – misionar, cităm următorul pasaj lămuritor:

Baptismul este calul troian introdus de unguri între români. Cel care a introdus baptismul între români este în special ungurul Kornyai Mihaly ( …) Că baptismul a fost introdus printre români de unguri, însuşi ei au spus-o cu satisfacţie la congresul baptiştilor din Sud-Estul Europei, ţinut în Septembrie 1926 la Budapesta. S’a precizat că Ungaria este prima ţară din această parte a Europei unde s’a răspândit baptismul şi că prin intermediul ei – ca ţara libertăţii – s’a putut predica baptismul şi printre români.
Cu sprijinul baptiştilor unguri din Ardeal şi al “fraţilor” se menţine agitaţia internaţională împotriva României. Scopul urmărit cu această propagandă îl arată lămurit fostul deputat Oliver Almay, care a clădit şi o casă de rugăciuni baptistă în comuna Cil. El scria în anul 1913 în ziarul unguresc Arady Közlony:

“Chestiunea naţională românească ar trebui desvoltată aşa, ca poporul român să fie deslegat de sub conducerea preoţilor români. E de mare însemnătate că chestiunea românească, cel putin în parte, poate fi rezolvată cu ajutorul baptismului. Baptismul poate ajunge la cuceriri de necrezut în judeţul Aradului”

( … ) Pe lângă batjocorirea clerului, ca mijloc de propagandă au înfiinţat bănci exclusiv baptiste (Buteni, Bonteşti, Curtici, Şiria etc. În Buteni (Arad) au clădit casă de rugaciuni cu turnuri şi cruci ca să-i înşele pe ortodocşi.

Nimic nou sub soare, unii baptiştii se deghizează în ortodocşi şi astăzi. Un ilustru exemplu ne e oferit de “Evangelical Baptist Church of Georgia”.

Cât despre cele declarate de ungurul Arady Közlony , astăzi putem constata că nu au fost simple vorbe aruncate în vânt. Ungurii se folosesc de baptism pentru a eroda unitatea naţională a românilor. Domniile lor ştiu bine că datorită Ortodoxiei, neamul românesc a supravieţuit tuturor încercarilor de asimilare. Din perspectiva ungurească, clerul ortodox trebuia să fie slăbit, pentru că reprezenta o piedică în calea dezrădăcinării românilor. Situaţia nu s-a schimbat prea mult nici în zilele noastre, în continuare ungurii  visează la “Ungaria mare”. Un prim gest spre materializarea  iluzoriului deziderat îl reprezintă enclavizarea aşa-zisului ţinut secuiesc.

Din păcate, baptismul e folosit în anumite cercuri drept instrument de maghiarizare şi de promovare a intereselor ostile naţiunii române. Un exemplu clar ne e oferit de situaţia aşa- zisei biserici românesti baptiste din localitatea Micherechi aflată în Ungaria. Românii baptişti din această localitate erau în căutare de pastor, nu au găsit altul mai bun decât pe ungurul Boroş Jozsef din Beiuş.
De la prezbiterul Ioan Ruja aflăm următoarele:

Aici în proporţie de 78,6% membrii au votat pentru invitarea fratelui Boroş, 15% au fost contra şi 6,4% s-au abţinut.

Politica de asimilare a dat roade prin baptism, ungurii nu-şi mai încap în piele de bucurie, dansează csárdás, pentru că i-au nenorocit aşa de tare pe unii români încât i-au adus la stadiul să ceară singuri “îndrumător” maghiar. Acelaşi Ioan Ruja povesteste unui reporter:

De exemplu, la şcoala duminicală se predă lecţia româneşte, se învaţă Cuvântul de aur româneşte, iar când urmează ca copiii să se roage, ei se roagă ungureşte.
Asta înseamnă că şi acasă, în familii se vorbeşte tot mai mult ungureşte?
Probabil că da. Totuşi, şcoala duminicală ar fi o oportunitate pentru copii să înveţe româneşte din Cuvântul lui Dumnezeu. Însă deoarece acasă, la grădiniţă, la şcoală tot mai mult vorbesc ungureşte, biserica nu poate opri ungurizarea.

[NOTA: informaţia provine din “Foaia românească” nr. 6 din data de 26 Iunie 2009, publicaţie a comunităţii române din Ungaria]

Baptiştii unguri din România îşi păstrează identitatea faţă de baptiştii români, în timp ce baptiştii români din Ungaria se maghiarizează fără nici un fel de problemă. Din statutul de organizare şi funcţionare a baptismului din România reiese că ungurii au un statut privilegiat, capitolul 4 le e dedicat în intregime. Iată ceva interesant:

Art. 65. – (1) Convenţia Bisericilor Baptiste Maghiare din România se organizează şi funcţioneaza în cadrul Cultului Creştin Baptist din România potrivit prezentului statut şi este formată din toate bisericile baptiste maghiare din România. Denumirea prescurtată este “Convenţia Baptistă Maghiară”.
(2) Convenţia Baptistă Maghiară din România poate păstra în nume propriu legături frăţeşti şi de colaborare cu organizaţiile baptiste de peste hotare şi poate intra în alianţe cu biserici evanghelice din ţară şi de peste hotare.

Este limpede că ungurii au autonomie chiar şi faţă de baptiştii români. Dacă ceva nu le convine, pot oricând să-i persifleze pe “fraţii” întru credinţă de etnie română. Prin baptism se face mai usor de acceptat ideea desprinderii Transilvaniei de România.
De fapt, cam toate cultele neoprotestante au prezenţă semnificativă în Ardeal. Nimic nu e întâmplător, pământul transilvan a fost mereu miza diverselor interese antiortodoxe şi antiromâneşti. Se pare că pleiada cultelor venetice formează o veritabilă “coloană a cincea” aflată la dispoziţia celor ce îşi inchipuie că au puterea să biruie Ortodoxia şi românismul.

Când au năvălit prima dată peste valahi, pe lângă baptişti, în Ardeal şi-au stabilit Cartierul General şi primii penticostali, iehovişti, nazarineni şi evanghelişti.
Prin răspândirea diverselor eresuri se doreşte înlăturarea Ortodoxiei, spargerea unităţii naţionale şi disoluţia Daco-României. Creştinului ortodox i se cere apostazia, în schimb e recompensat cu statutul de neoprotestant. Astfel devine o fiinţă lipsită de identitate şi de conştiinţa celor două milenii de creştinătate, o fiinţă uşor transformabilă în ceva asemănător golemului din Praga, o creatură lividă ce execută orbeşte poruncile primite de la stăpânii săi.
În cartea “Călăuză în Credinţa Ortodoxă” Părintele Ilie Cleopa nu degeaba spunea:

Să ţinem credinţa noastră pe care au ţinut-o toţi voievozii noştri şi toţi protopărinţii noştri şi toţi românii cei adevăraţi. Dacă vrei să fii fiu adevărat al lui Hristos şi al Ţării Româneşti, să ţii credinţa cea dreaptă, ortodoxă, pe care o ţinem de două mii de ani. Dacă nu, nu eşti fiu al lui Hristos şi al Bisericii, ci eşti străin de neamul românesc. Nu poţi fi cetăţean creştin şi român, dacă nu ai dreapta credinţă în Hristos. Eşti străin. Nu eşti fiu al ţării.

Rugăm neprietenii să-şi pună pofta în cui. Nu mor caii când vor câinii.

Reclame

Despre mihailandrei

"Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu."(I Tim 1,15)
Acest articol a fost publicat în 1918, anarhism, biblie, Biserica, biserica ,crestin,ortodox, bolsevism, comunism, Crestinism, cruce,biblie,sectant,eretic,, Enclavizarea Romaniei, Erezie, eroi romani, Europa, Iisus Hristos, Moldova, nationalism, neoprotestantism, NKVD, Ortodoxie, penticostal ,evanghelic,evanghelizare, politicianism, Razboi, Romania, rugul aprins, socialism, teologie, Totalitarism, Transilvania, UE, Ungaria, unguri, URSS, vesnicie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

47 de răspunsuri la NEOPROTESTANTISMUL, UN PERICOL LA ADRESA STATULUI NAŢIONAL UNITAR?

 1. bogdan zice:

  Pentru mine, TLC, sectanţii sunt sub homosexuali.
  Dacă pentru homosexuali nu resping ideea că este posibil ca o parte dintre ei să se fi născut aşa şi chiar ca unii dintre ei să fie patrioţi, în schimb sectanţii şi-au părăsit prin propria lor voinţă, din ignoranţă şi prostie, religia-mamă ortodoxă, înfulecând religiile-hamburger americane şi comiţând trădare împotriva naţiunii române.

 2. TLC zice:

  @bogdan

  Separ lucrurile cand vine vorba de cele invocate de tine. Oricat de multa rivalitate exista intre ortodocsi si neoprotestantii, personal, nu pot accepta ca un pastor penticostal sa fie arestat pentru ca si-a permis sa vorbeasca contra homosexualitatii.

  http://ro.altermedia.info/noua-ordine-mondiala/in-suedia-cei-care-predica-biblia-in-biserica-merg-la-inchisoare_2000.html
  …………………………………………………
  Un om in varsta doreste sa emigreze. La completarea formalitatilor, este intrebat de catre oficialitati de ce.
  – Datorita homosexualitatii…
  – Cum asa?
  – Pai, in timpul nazistilor se pedepsea chiar cu moartea, dupa aceea cu inchisoare, iar acum este permisa prin lege.
  As dori sa emigrez pana nu devine obligatorie.

  P.S
  Urmeaza pedofia:

  http://www.homosexualitate.ro/apapedo.html

  http://www.homosexualitate.ro/pedo.html

 3. TLC zice:

  @Radu Oprea

  „Motivatiile sau demonstratiile care le aduci in prim plan privind politica lumii si a Europei amestecate cu elemente religioase sunt mai mult sau mai putin convingatoare.(cred eu)”

  Stimabile, cum ramane cu bombardarea Serbiei in Saptamana Mare? Eu amestec „politica lumii” cu elementele religioase? Cred ca reprosul trebuie adresat trupelor de ocupatie euro-atlantice din Kosovo. Sub administratia lor s-au distrus destule manastiri, biserici si cimitire si populatia a trebuit sa migreze. Sa-ti reamintesc faptul ca atunci cand americanii faceau zdrente o tara mahomedana se asigurau sa nu se intample in timpul sarbatorilor mahomedane? Cand au distrus o tara ortodoxa, Saptamana Mare nu a mai contat. In fond, era vorba de niste amarati ortodocsi, pagube colaterale, nimic mai mult. Saptamana Mare, un moft, mai important era
  pentru SUA – UE sa-si ajute argatii cu turban. Ce sa spun, „lumea civilizata” brusc a devenit oripilata de decapitarile savarsite de mahomedani, asta se intampla dupa ce au inceput sa cada capete euro-atlantice sau din alte „zone civilizate”. Civilizatii lu’ peste, au aflat ca se practica decapitarea dupa 2001 cand Unchiul Sam a inceput sa se harjoneasca in nisip cu araboii. Pana atunci s-au facut ca nu exista, desi in razboaiele iugoslave se practica asa ceva la scara mare. Dar, ce conteaza capetele unor ortodocsi, aia sunt necivilizati, nici o paguba … cresc alte, nu-i asa?

  „Secularizarea Europei este un fenomen in progres”

  He he, frumos spus. Lasand deoparte pe supusii credintei ateiste, nu cumva si neoprotestantii vroiau secularizare? Cine facea lobby la smecherioare inspirate din „primul amendament” in speranta ca vor da lovitura de gratie religiilor nationale, de pilda Ortodoxia?
  E ciudat sa-mi spui ca amestec „politica lumii” cu „elemente religioase”. Dar cum se face ca unii neoprotestanti le amesteca mult mai bine ca mine?
  E cunoscut “raportul international privind libertatea religioasa” emis in fiecare an de niste contopisti aflati in slujba Departamentului de Stat al SUA. Acestia, printre altele, centralizeaza plangerile depuse de diversi reprezentanti ai cultelor neoprotestante. Dupa ce isi serverste cafeaua de dimineata, contopistul american tuna si fulgera impotriva Ortodoxiei romanesti mai ceva ca aparticikul de odinioara. Cu tupeu de boschetar, striga de peste ocean ca Romania nu e suficient de deschisa fenomenului neoprotestant. Din raportul anului 2003 reproduc urmatoarele:

  http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24429.htm
  Proselytizing that involves denigrating established churches is perceived as provocative. This has led to conflicts in some cases.
  (Prozelitismul care implica denigrarea bisericilor consacrate este perceput ca fiind provocator. Acest fapt a dus, in unele cazuri, la conflicte)

  Altfel spus, dupa mintea neprietenilor trebuie sa acceptam denigrarea Bisericii Ortodoxe, pentru ca asa dikteaza anumite cercuri din Amerika la cererea unora.
  Oricat de furtunos e dialogul, in principiu e bine ca exista. Daca e cazul, evident ca devine rezonabil.

 4. bogdan zice:

  TLC,

  Sectele sunt mijlocul cele mai eficient folosit de puterile străine pentru distrugerea spiritualităţii româneşti, care este la bază ortodoxă. Putem vorbi deja de o plagă. Sectanţii ne înjosesc sfinţii, sunt ignornanţi, li se spală încontinuu creierul, sunt răuvoitori şi consideră pe toţi ortodocşii nişte creaturi inferioare lor. Greşesc cu ceva când spun asta?
  Aceşti oameni au părăsit din rea-voinţă credinţa mamă, făcându-şi să se rostogolească în mormânt înaintaşii.

  Pe aceşti oameni eu nu îi voiesc ca aliaţi.

  Sunt împotriva homosexualităţii, însă eu, personal, nu doresc de la homosexuali decât discreţie şi să termine cu aberaţiile gen căsătoria şi adopţia ca drepturi pentru cuplurile gay. Niciodată nu aş accepta astfel de lucruri.
  Reiterez ce am spus, consider că o parte din homosexuali este posibil să se fi născut aşa. Însă, sectanţii au ales de bună voie să trădeze, chiar dacă din prostie, din ignoranţă. Ei sunt orice altceva, dar nu români. Tu, TLC, poţi să-i numeşti români, poţi să-i numeşti aliaţi?

  Vorbind de articolul cu pastorul suedez, acolo se spune că este vorba de incitare la ură contra homosexualilor, de aici până la violenţă mai e doar un pas. Eu sunt pentru statul de drept, pentru aplicarea legii juste.
  Nu ne convine homosexualitatea? O considerăm o aberaţie? Atunci hai să milităm pentru condamnarea ei ca pe vremea lui Ceauşescu, să ieşim din structura europeană, dacă e nevoie. Majoritatea trebuie să hotărască asta. Eu sprijin orice demers în acest sens.

  Ce facem însă cu sectanţii români? Ei sunt un rău mult mai mare decât homosexualii, aici şi acum, şi, dacă analizezi această afirmaţie a mea, sunt sigur, TLC, că îmi vei da dreptate.

 5. bogdan zice:

  PS Am intrat, de la clipul tău de mai sus cu pericolul pe care îl reprezintă căsniciile gay, la un alt clip care arată cică, cum papițoii ăia de sectanți îi vindecă pe sodomiți. Linkul este http://www.youtube.com/watch?v=bWem_KdLVVg&feature=related . Tu crezi în modul cum procedează ei, cu strigăte, tremurături, chestii toate sacadate? Eu, unul, nu cred.

 6. TLC zice:

  @bogdan

  „Vorbind de articolul cu pastorul suedez, acolo se spune că este vorba de incitare la ură contra homosexualilor, de aici până la violenţă mai e doar un pas”

  Nu e nici o incitare, asa l-au incadrat procurorii. Pentru ca asa au vrut muschii lor, dai mai cu seama pentru ca asta e politica „sistemului”. Intotdeauna cand te pui contra cezarului, normal ca iese cu scantei. Cine incita? Cum isi permit sa faca din arsul in dos motiv de mandrie? Cum e posibil ca spartul la rozeta sa devina criteriu politic? Cine pe cine provoaca la violenta?
  Pana si simbolistica lor e o provocare ordinara. Drapelul ala cu simbolul curcubeului a fost
  adoptat de comunitatea gay in bataie de joc, e inca un afront adus Divinitatii. Homosexualii, prin asumarea acestui simbol nu fac decat sa-l huleasca pe Dumnezeu si Legamantul facut de El cu Noe. Chiar daca nu suntem sub Legea Veche, asta nu inseamna ca trebuie sa permitem poponarilor sa caricaturizeze un episod biblic.

  Facerea 9
  13. Pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ.
  14. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori,
  15. Şi-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura.
  16. Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!”
  17. Şi iarăşi a zis Dumnezeu către Noe: „Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între Mine şi tot trupul care este pe pământ”.

  Spui tu:

  „Nu ne convine homosexualitatea? O considerăm o aberaţie? Atunci hai să milităm pentru condamnarea ei ca pe vremea lui Ceauşescu, să ieşim din structura europeană, dacă e nevoie. Majoritatea trebuie să hotărască asta. Eu sprijin orice demers în acest sens”

  Gheiala era condamnata si inainte de comunisti. Da, iesirea din UE e o idee foarte buna. Dar la ce interese sunt pentru mentinerea acestei structuri, greu de realizat chiar daca ai sprijinul strazii. In primul rand musai sa creasca numarul euroscepticilor. Se pare ca nu-i un deziterat utopic.
  ……………………………………………………………

  Clipul recomandat de tine e genial. Pe ritmul muzicii, Chuck Norris turna cativa stropi de apa din pet si gata, gheiala e vindecata la comanda. Cred ca a luat lectii de la nea Benny Hinn 🙂 Adevaratii maestrii asa procedeaza:

 7. Iulian zice:

  Biserica Ortodoxă a cunoscut creştinismul evanghelic prin predica apostolică. Orice
  tip de campanie de „evanghelizare” de tip sectar este inutila, ba chiar jignitoare al adresa unui popor
  bimilenar creştin. În Biserică, vestirea Evangheliei se face prin misiune, predici, predarea religiei în şcoli,
  cateheze etc. Respingem, aşadar, „evanghelizatorii” de profesie.

 8. Adrian.I zice:

  @TLC
  Uite unu care a fost ucenicul lui Bruce Lee, samuraii lui Dorel sunt mici copii pe langa asta 🙂

 9. bogdan zice:

  Da, nu e vorba de o echivalare, între gheială și sectarism. Deși le resping pe amândouă, pentru mine, sectanții sunt sub homosexuali, reprezintă o categorie inferioară acestora. Ei sunt cei care au trădat spiritualitatea românească, din ingnoranță și rea-voință, și, mai mult, scuipă pe religia strămoșilor lor, de aceea îi plasez sub homosexuali.

 10. TLC zice:

  @bogdan

  Personal nu agreez sub nici o forma acordarea de drepturi pentru ghei. Sa mai continue ei cu sfidari ca cele de anul asta cand au organizat concurs de miss sau mister in Duminica Floriilor. Sa vedem cata vreme mai merge ulciorul la apa. Poponarii nu au tradat spiritualitatea romaneasca, nu scuipa pe religie?
  In fine, se inmultesc provocarile, pana la urma totul o sa explodeze.

 11. TLC zice:

  @Adrian.I
  Sensei Benny Hinn e comepetent 🙂

 12. cristi zice:

  pai Sf Ap Andrei si ceilalti Sfinti Ap au fost ortodocsi. Si dreptii VT au fost ortodocsi ,fiind in Dreapta Credinta. deci Ortodoxia exista din vremea lui Avraam , Moisi, David si proorocii. Ii avem in Sinaxar. Si nu se poate vorbi de biserica Apuseana si Rasariteana inainte de 1054, Biserica fiind Una pina la schisma. dar au existat si secte marginale(in apus) inainte de caderea vesticilor..catharii, valdensii, etc

 13. dante83 zice:

  Salutare!
  Ma uitat f putin peste lucrurile care le-ati postat mai sus. Crestinul il are ca exemplu doar pe Dumnezeu si El e dragoste. Ceea ce am inteles din ceea ce s-a spus mai sus este ca dragostea lui Dumnezeu nu este prezenta in modul vostru de exprimare. Daca este cineva dintre voi mai bun si mai intelept sa arunce cu pietre.
  Nu stiu ce sunt evenimentele alea exagerate si nu ma intereseaza insa cred ca nu ortodoxia, traditiile, datinile, neoprotestantismul, iti salveaza sufletul, ci credinta in Dumnezeu cu o inima smerita si ascultatoare.
  Nu sunteti voi in masura sa condamnati, numai Dumnezeu poate sa faca asta…si mai mult decat atat, in orice confesiune exista uscaturi, lucruri care nu sunt la locul lor.
  Nu vreau sa ma iau de cineva, de vreo institutie de cult, ci vreau ca sa priviti in viata voastra mai intai si daca lucrurile sunt asa cum vrea Dumnezeu, atunci aruncati cu piatra (sunt convins ca nu o veti face, pt ca atunci cand Isus Hristos a facut acelasi lucru, nimeni nu am mai spus ceva).
  Va doresc multa pace in inimi si inimi alese!

 14. UNA DIN DOUA zice:

  Si Rusia ce este?Dar Ucraina?Dar Belarus?Toate sunt ortodoxe…si comuniste.Neoprotestantii ataca un spanac…cei mai rai sunt ortodocsii vostri,cel mai rau dusman e cel de langa tine.Deci nu mai jucati alba-neagra tiganeasca,si hotarati-va odata,este buna Rusia ortodoxa sau nu?Nu o mai intoarceti dupa cum va convine,cand e imperiul rau si criminal,cand e biserica sora.Una din doua!

 15. TLC zice:

  @Ala care vrea una din doua desi poate sa primeasaca amandoua palmele dupa ceafa.

  Treburile nu merg simplificate, cel putin nu in maniera stupida descrisa de tine. Rusia e mare, gasesti de toate, si bune si rele. Gasesti si ortodocsi dar si neprieteni. Totusi, daca vestul si americanii erau asa de anticomunisti de ce nu au procedat ca in cazul nazismului? De fapt, si in acest caz sunt probleme, ca de obicei, au patat-o „fraierii”. Americanii, vesticii si sovieticii au pastrat pentru ei caimacul nazismului. Wernher von Braun, ofiter SS si membru al NSDAP a ajuns boss la NASA. El si colegii nazisti au contribuit decisiv la dezvoltarea sistemelor ICBM americane.
  Hans Speidel, general nazist a ajuns comandant NATO (se pare ca acesta avea mare consideratie pt militarii romani). Masonul Licio Gelli, mare smecher al lojei P2, a fost fascist. Vesticii, esticii si americanii nu au avut gretzuri matinale din cauza ca s-au dat in barci cu el. Omul a prestat fara probleme pentru organizatiile filantropice CIA si KGB, banuiesc ca a prestat si pentru alte. Se pare ca mediul academic romanesc apreciaza la justa valoare pe Licio Gelli, ca d’aia e „Profesor Asociat al Universitatii din Oradea”:

  http://www.ziaristionline.ro/2011/01/08/licio-gelli-seful-lojei-propaganda-due-profesor-asociat-la-universitatea-din-oradea-si-fascist-sadea-fotoinfo/

  Daca vestul lu’ peste e asa de anticomunist, cum se face ca nu au declansat vanatoarea de bolsevici? Cumva, fara ca eu sa stiu, a avut loc o alta caterinca Nurnberg, de data asta cu bolsevicii in roluri principale? Pai chiar si acum Gorbaciuv se giugiuleste cu vesticii la fel de pasional ca in prima zi cand s-au indragostit.
  Are tupeu vre-un lider al „lumii libere” sa-si infiga coltii in beregata comunistilor? Nu poate nici macar sa latre, pentru ca va incasa suturi peste bot. Cine vrea sa-i friga pe comunisti trebuie sa inceapa cu zdrente gen Karl Marx-Levy, Moses Hess, Lev Davidovici Bronstein (Lev Trotki), Hirsch Apfelbaum (Grigori Zinoviev).
  Coana UE si lady America au impus „debolsevizarea”? Daca da, inseamna ca sunt proastele satului. Premierul Romaniei, adica Mucea Ungureanu, le scuipa fara probleme coji de seminte in palariile cochete. Flacaul capitalist de la CC al UTC, atat de drag vestului, Americii si Israelului, are in birou poza cu Hannah Rabinsohn (Ana Pauker) in loc sa aiba poza cu Jackie Kennedy sau Marilyn Monroe, de pilda.

  http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-06-28/ana-pauker-pe-peretele-lui-ungureanu.html

  Ma gandesc ca Hannah Rabinsohn i se pare mai sexy, altfel nu-mi explic situatia.
  Daca vestul e alergic la ideologia rosie, mai ceva ca taurul la carpa rosie a toreadorului, cum se face ca Occidentul e plin de ei? Tarile nordice sunt pline de paduchi antifa (comunisti la superlativ, adica anarhisti), vezi Suedia. Antifa din Germania sustinuta de autoritati a caftit la drumul mare pe nationalistii de la Pro-Koln care nu erau de acord cu politicile stangiste in general si in particular cu „corectitudinea politica” fata de rezidentii mahomedani.
  Partidul Comunist in Italia, o floare rosie in gradina capitalista. Deosebit de simpatic imi parea marchizul Giangiacomo Feltrinelli (pacat ca nu mai traieste) , un aristocrat bolsevic si patron de editura (el a publicat Doctor Jivago). Ai auzit de „brigazile rosii”? Sunt Anarho-bolsevici din Italia, faceau ravagii in anii ’70. Printre altele, sunt amestecati in lichidarea lui Aldo Moro. „Fractiunea Armata Rosie” sau Baader-Meinhof, anarho-bolsevici celebri din anticomunista Germanie de vest care se jucau cu palestinienii din OEP. Cauta referinte despre „toamna germana”, o sa-ti placa. Ce sa mai vorbim de ticalosii fabianisti, duhneste Marea Britanie de ei. Fabianistii de acum se falesc cu predecesorii lor gen Bernard Shaw sau H.G. Wells.

  Vesticii si americanii incep sa devina amuzanti. Karl Marx-Levy si alti ticalosi, zambesc aprobator din haznaua iadului la puhoiul de oameni care facut din New York epicentru marxist:

  http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/new_york_marxist_epicenter_gVrMJIKezP82E3Gkki2IvO

  Nu se poate sa nu-l remarc pe capitalistul Nouriel Roubini care cita din Marx cu mandrie revolutionara. Valeu, ce indrazneala, lumea zice ca marele capitalist Georgel Soros, din neam cu Roubini si Marx, si-ar fi lasat „amprentele” in „Occupy Movement”:

  http://sorosfiles.com/soros/2012/01/soros-fingerprints-on-occupy-wall-street.html

  Banuiesc ca Jose Barroso vajnic maoist, actualmente cavaler capitalist care apara onoarea coanei UE, nu are nimic impotriva amprentelor.
  Eu te felicit ca te ratzoiesti la comunisti, pentru ca implicit te ratzoiesti si la nen’tu Simon Wiesenthal care se lauda ca a fost luptator vajnic in „Armia Ludowa” 🙂

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s