PLAGA NEW AGE


New Age este un fenomen global, un fel de ideologie panteistă ce împrumută percepte din toate religiile (nu de puţine ori contradictorii) şi le redefineste sub forma unor învaţături sincretiste. Nu e nici o exagerare dacă se afirmă ca în New Age, Iisus Hristos sau Orpheu, Hermes, Zarathustra, Buddha, Krishna, Muhammed etc sunt percepuţi drept avatare prin care Creatorul s-a revelat omului. Iar Bibilia, Zend Avesta, Tipitaka,Vedele şi Coranul, conţin  învaţături  ce conduc umanitatea, pe drumuri diferite, către “divinitatea supremă”. Cât despre Dumnezeu, Ahura Mazda, Brahman, Atum, Allah etc, în opinia lor, sunt simple nume atribuite aceleiaşi “divinităţi supreme”.

Principalii factorii care au condus la apariţia ereziei New Age se regăsesc în transcedentalismul american, teosofie, antroposofie şi spiritism.

Despre transcendentalismul american se poate spune că are originea în idealismul filozofic german,  romantismul englez şi gândirea vedică. Cei mai importanţi reprezentanţi ai acestui curent sunt Ralph Waldo Emerson şi Henry David Thoreau.

Teosofia e o doctrină cu pretenţie de “esenţă” a religiilor. În realitate e un amalgam de percepte religioase, idei filosofice şi ocultism. Cel mai cunoscut “oracol” al teosofiei e Helena Petrovna Blavatsky. Aceasta, împreună cu Henry Steel Olcott înfiinţează în anul 1875 Societatea Teosofica.  Madame Blavatsky pretindea că a fost introdusă şi iniţiată într-o grupare selectă de practicanţi ai “religiei înţelepciunii”, fapt petrecut cu ocazia şederii la un templu din Tibet. A susţinut şi faptul că a fost contactată de “maeştrii” care au informat-o că a fost aleasă să participe la promovarea în spaţiul public a tradiţiei oculte secrete ce zăcea ascunsă în templele din Himalaya. Cele mai cunoscute cărţi semnate de Blavatsky sunt:

The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy
Isis Unveiled
The Key to Theosophy
The Voice of the Silence
Studies in Occultism

Cărţile conţin teorii despre reîncarnare, gnosticism, comparaţii între Creştinism şi Budism, “înţelepciunea” egipteană, cosmogonie orientală, masonerie şi kabbala. Teosofii acordă “Doctrinei Secrete” (The Secret Doctrine) o mare însemnătate. Lecturând secţiunea de întrebări şi răspunsuri a paginii web dedicată teosofiei, aflăm următoarele:

“Studiul Vechiului Testament şi a Evangheliilor devine interesant şi acaparant, în momentul în care ne distanţam de felul de observaţie obişnuit şi începem să inspectam Biblia în lumina Doctrinei Secrete, devenindu-ne astfel clar că, pentru o înţelegere adevărată a Scripturilor Sfinte avem nevoie de o cheie, un lucru care bineînţeles nu îi este cunoscut fiecăruia” (sursa: http://www.teozofia.com/  )

Teosofii dau dovadă de tupeu satanic, susţin fără ruşine că tâlcuirea Bibliei se face cu ajutorul “doctrinei secrete”. Madame Blavatsky şi fanteziile ei religioase sunt mai importante pentru teosofi decât tâlcuirile biblice ale Sfinţilor Părinţi. Slugile iadului, adică teosofii, se feresc de cuvintele arzătoare ale Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Policarp al Smirnei, Sf. Ignatie Teoforul, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul, Sf. Grigorie de Nyssa şi toţi  ceilalţi Sfinţi Părinţi. În schimb se hrănesc spiritual cu învăţăturile otrăvite ale ereticei Blavatsky sau cu cele ale lui William Quan Judge, Anni Wood Besant, Alice Ann Bailey, Katherine Tingley, Gottfried de Purucker, Arthur Latham Conger, James A. Long, Grace F. Knoche.
Tot la secţiunea de întrebări şi răspunsuri găsim următoarea afirmaţie sfidătoare:

“De ce să nu fie astfel posibil printr-o asemenea muncă de interpretare şi explicaţie, să realizăm existenţa unui Creştinism puternic, cu capacitate de asimilare şi plin de spiritul divin, astfel încât fiecare enoriaş să fie în viitor eliberat de lanţurile şi graniţele dogmelor bisericii, având posibilitatea astfel să asimileze şi să prelucreze suflarea înţelepciunii divine.”

În mintea lor ticăloşită, e un fapt pozitiv ruperea de Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, adică cea Ortodoxă. Teosofii prezintă răul ca fiind bine şi binele ca fiind rău, despre această situaţie în Biblie citim:

ISAIA 5
20. Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!
21. Vai de cei care sunt înţelepţi în ochii lor şi pricepuţi după gândurile lor!

Aceşti hulitori se feresc de Biserică, o percep drept piedică în calea lor, le e frică sa nu li se topească erezia precum ceara în foc. Oare nu au citit ce scrie în Evanghelie?

MATEI 18
17. Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.

O sinteză a doctrinei teosofice o găsim în suportul de curs pentru specializarea Teologie Pastorală, disciplina Misiologie şi Ecumenism de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti:

“Dumnezeu există, dar e imanent – în natură (panteism). Iisus Hristos – simplu om, dar pildă de perfecţiune. Fiecare epocă are mântuitorul ei: Buddha, Hristos, Krishnamurti. Nu există dogme şi autoritate bisericească: fiecare religie e adevarată, dar teosofia e religia perfectă. Moartea e necesară, pentru reîncarnari succesive. Sufletul trece prin mai multe corpuri, evoluează numai spre bine. Omul = animal superior, nu e deosebit de alte vietăţi. Se interzice consumul de carne. Scopul ultim al vieţii: atingerea Fiinţei Universale. Lumea e predestinată (karma). Nu există iad. Acesta se defineşte prin suferinţele sufletului întrupat.”

Antroposofia derivă din teosofie, e o doctrină inventată de Rudolf Steiner. Ca şi în cazul teosofiei, antroposofia propune concepte gen reîncarnare sau karma. Antroposofii pretind ca  înţelegerea fiinţei umane se face prin dezvoltarea percepţiei suprasenzoriale. Odată dezvoltate aceste capacităţi, omul poate să cunoască “lumile spirituale”. Antroposofia e prezentată drept un fel de ştiinţă care cerceteaza omul din prespectiva spirituală. Despre scrierile lui Rudolf Steiner se poate spune că sunt profund anticreştine. Un argument în acest sens este articolul “Lucifer”, publicat în anul 1903 în revista “Lucifer – Gnosis”, din care aflăm următoarele:

“Să privim încă o dată la statura lui Faust. Omul secolului XVI se lasă condus de diavol dacă voia să devină un om care ştie şi nu un simplu credincios. Goethe îi conferă eliberarea pentru că el însuşi nu a rămas la credinţa întunecată, ci mereu “s-a străduit năzuind”. Simbolul înţelepciunii ce ne este dată prin cercetare este Lucifer, purtător al luminii. Copiii lui Lucifer sunt toţi cei ce se străduiesc spre cunoaştere, spre înţelepciune. Cititorul în astre chaldean, preotul egiptean, brahmanul indian: cu toţii au fost copiii lui Lucifer. Şi deja primul om, cel care s-a lăsat învăţat de către şarpe despre ce este “binele şi răul”, a devenit copilul lui Lucifer. Dar toţi aceşti copii ai lui Lucifer au putut de asemenea să devină credincioşi. Da, aşa trebuiau să devină, dacă îi înţelegeau în mod corect înţelepciunea. Pentru că această înţelepciune era pentru ei o „solie plină de bucurie“. Ea le vorbea despre temelia divină a lumii şi a omului. Ceea ce ei cercetau prin puterea cunoaşterii lor, constituia misterul cel mai sfânt al lumii, în faţa căruia îngenuncheau plini de cucernicie – aceasta era lumina care arăta sufletelor lor calea spre propria determinare. Înţelepciunea lor, privită cu preţuire sfântă, aceasta era credinţa, aceasta era religia. Ceea ce lor le aducea Lucifer, lumina ca un lucru divin în faţa privirii sufletelor lor. Ei erau recunoscători lui Lucifer pentru că aveau un Dumnezeu. Dacă omul face pe Dumnezeu opusul lui Lucifer, atunci aduce dezbinare între inimă şi cap. Iar aceasta înseamnă paralizarea entuziasmului inimii, aşa cum fac oamenii cultivaţi din timpul nostru, care nu înalţă cunoaşterea capului până la devoţiune religioasă.”  
( sursa: pagina web a Bibliotecii antropozofice  http://www.spiritualrs.net/index.html  )

Lucifer, purtător al luminii” …  opinia lui Steiner coincide cu opinia masonului Albert Pike ( Morals and Dogma of The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, 1871, pag 321). În continuare, se face apologia ştiinţei în timp ce “cărţile sfinte ale părinţilor” sunt prezentate ca fiind retrograde. Rudolf Steiner – adoratorul lui Lucifer, uită să precizeze că Biserica nu e antagonică cu ştiinţa. Biserica a blamat şi blamează “ştiinţa mincinoasă”. În acest sens, un bun exemplu ne e oferit de darwinism.

1 TIMOTEI 6
20. O, Timotei, păzeşte comoara ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase,
21. Pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credinţă. Harul fie cu tine! Amin.

Alte scrieri heterodoxe ce poartă semnătura lui Steiner sunt:

Cunoaşterea lui Christos – Antroposofie şi Rosicrucianism – Evanghelia lui Ioan
Christos şi lumea spirituala – Despre căutarea Graalului
Bhagavad-Gita şi epistolele lui Pavel
Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice (şase volume)
Entităţile spirituale în corpurile cereşti şi regnurile animale
Esoterismul creştin – Propunere de cosmogonie psihologică
Evenimentul apariţiei lui Christos în lumea eterică
Ideea Craciunului şi taina Eului – Arborele Crucii şi legenda de aur
Misiunea lui Mihail – Revelaţia tainelor entităţii umane
Din Cronica Akasha
Manifestările karmei

Vlăstarele antroposofiei sunt:

Agricultura biodinamică
Învăţamantul Waldorf
Medicina antropozofică
Gimnastica Bothmer
Euritmia artistică, pedagogică şi curativă.

O descriere succintă a doctrinei antroposofice se găseşte tot în suportul de curs pentru specializarea Teologie Pastorală, disciplina Misiologie şi Ecumenism de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti:

“-Hristos e o “apariţie” – dovadă a reîncarnării, după cele două genealogii (Matei şi Luca). Sunt două persoane cu acelaşi nume (Iisus), care au contribuit la întruparea entitaţii lui Hristos: 1. Hristos – fiul omenesc (al luiSolomon, din spiţa lui Zoroastru) – supus erorii, dificultaţilor morale, şi 2. Hristos, fiul lui Natan, cu eul în trei corpuri: corp fizic, corp eteric şi corp astral.
– Forţele transmise de Buddha şi Zoroastru copilului Iisus din Natan l-au pregătit pentru primirea entităţii lui Hristos. La botezul în Iordan, Zoroastru părăseşte fiinţa lui Iisus, iar locul lui este luat de entitatea hristică.
-Un nou concept: “fantoma” lui Hristos – forma originară a corpului, care absoarbe materia, pe care o abandonează la moarte. Moartea e o degenerare a “fantomei”, cauzată de influenţe demonice, care-l atrag pe om spre “cenuşă” (humă, pământ). În cazul lui Hristos, acesta a fost atras de sare (Matei 5,13), care nu se strică. Acelaşi verset vorbeşte, însă, şi de lumina lumii – fapt trecut cu vederea de exegeza antroposofică.
-Teoriile lui Steiner se apropie de detractările ateilor şi criticilor Bibliei de la Tübingen, care propun demitizarea Bibliei.
-Reîncarnarea sufletului = peregrinare, metempsomatoza.
-Sufletul trăieşte între corp şi spirit. Ca spirit, omul trebuie să fi existat înainte de naşterea sa. Se reîncarnează acelaşi spirit care a moştenit facultăţile create în vieţile anterioare.
-Împărăţia spiritelor – o lume a Marelui Tot, a topirii în Nirvana – are mai multe regiuni: 1.cu arhetipurile lumii fizice (făcându-se abstracţie de viaţă: doar forme de minerale, plante, animale, oameni); 2.arhetipurile vieţii (numite şi “viaţa curgătoare”); 3.arhetipurile a tot ceea ce este sufletesc (adică trăiri interioare); 4. de legătură între primele 3 regiuni; 5.-7.– secrete (contin forţele creatoare ale arhetipurilor; intenţiile care stau la temelia lumii)

Spiritismul modern, e o concepţie mistică  zămislită din ideile bizare ale francezului Denizard Rivail. Se poate spune că reprezintă tentativa de stabilirea a comunicării cu cei decedaţi sau cu fiinţe nonumane, cu ajutorul unor procedee oculte prin intermediul unui medium uman. Denizard Rivail pretindea că un spirit i-a dezvăluit că într-o altă viaţă a fost druid şi se numea Allan Kardec. 18 Aprilie 1857 este data când Denizard Rivail publica lucrarea Cartea Spiritelor. Această zi e considerată ca fiind data oficială a fondării spiritismului. Rivail a mai publicat:

Cartea mediumilor
Evanghelia după spiritism
Cer şi iad
Geneza

O altă contribuţie importantă în dezvoltarea spiritismului a fost adusă de familia Fox din America. Membrii acestei familii au auzit în casă ciocănituri inexplicabile. Kate, fata cea mică, a pretins că ciocăniturile reprezintă o încercare de comunicare a unui decedat cu cei vii. Cei din familia Fox au devenit celebrii, practicile lor au făcut adepţi în toată lumea. Informaţii suplimentare despre spiritism şi Fox se găsesc în Enciclopedia Britannica
O idee centrală a neopăgânismului New Age se referă la faptul că omenirea parcurge diferite cicluri evolutive ce corespund simbolurilor zodiacale. Zodia Berbecului e asociată cu epoca lui Moise, zodia Peştilor cu epoca lui Iisus Hristos, iar acum umanitatea se pregăteşte să intre în epoca Vărsătorului. Aceasta din urmă fiind considerată un fel de “epocă de aur”.  Ideea a fost preluată din cartea “Era Vărsătorului” apărută în 1937 sub semnătura ocultistul francez Paul Le Cour. Un împătimit al  erei Vărsătorului a fost psihologul Carl Gustav Jung.
E inacceptabilă teza precum că reperele evoluţiei umane sunt stabilite în funcţie de astre. Despre astrologie, Părintele nostru Sfântul Ioan Damaschin scria urmatoarele:

Elinii spun că prin răsăritul, apusul şi prin conjuncţia acestor stele, a soarelui şi a lunii, se conduc destinele noastre. Cu aceasta se ocupă astrologia. Dar noi susţinem că ele sunt semne de ploaie, de secetă, de frig, de căldură, de umezeală, de uscăciune, de vânturi şi de alte asemenea, dar nici într-un caz semne ale faptelor noastre, căci noi am fost făcuţi liberi de creator şi suntem stăpânii faptelor noastre. Dacă facem toate din cauza mişcării stelelor, facem cu necesitate ceea ce facem: iar ceea ce se face cu necesitate nu este nici virtute, nici viciu. Iar dacă nu am dobândit nici virtute, nici viciu, atunci nu suntem  vrednici nici de laude, nici de pedepse. Dumnezeu va fi nedrept dacă dă unora bunătăţi, iar altora necazuri. Apoi Dumnezeu nu va cârmui şi nici nu va purta grijă de făpturile sale, dacă toate se conduc şi se produc din necesitate. De prisos va fi raţiunea noastră, căci nu suntem stăpânii nici unei fapte şi în deşert deliberăm. Dar negreşit raţiunea ni s-a dat în scopul deliberării; pentru aceea tot ceea ce este raţional este şi liber.
(Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica)

Un efect al fenomenului New Age e înmulţirea alarmantă a celor ce pretind că primesc tot felul de revelaţii divine de la “entităţi celeste” sau “spirite calauză”.
De exemplu, Kahu Fred Sterling pretinde că e vocea  “maestrului” Kirael:
http://www.kirael.com/

Un anume Lee Carol susţine că e in contact cu entitatea Kryon:
http://www.kryon.com/

Deosebit de curajoasă e doamna Carolyn Ann O’Riley, aceasta susţine că e unul din canalale prin care Arhanghelul Mihail transmite diverse mesaje:
http://www.carolynannoriley.com/

Doamna Gloria Wendroff  trăieste cu impresia că e “glasul lui Dumnezeu”, propune publicului scrisori de dragoste de la Dumnezeu:
http://www.heavenletters.org/

Doamna Michelle Eloff  pretinde că e canalul prin care se manifestă Lordul Kuthumi, mai nou se crede Maria Magdalena:
http://www.thelightweaver.org/

Îndrăzneţul Geoffrey Hoppe spune că e vocea lui Saint Germanin şi a lui Khutumi:
http://www.crimsoncircle.com/

De la Terri Newlon aflăm mesajul către umanitate  a unei entităţi numite Djwhal Khul:
http://www.terrinewlon.com/

Personajele enumerate în rândurile de mai sus, întâmpină o serioasă concurenţă din partea unui român, pe numele său Mihăilă. Acest individ susţine ca e reîncarnarea lui Iisus Hristos:
http://www.messia.ro/
La televiziunea  DDTV, data de 23 Ianuarie 2009, în cadrul unei emisiuni moderată de reporterul Claudiu Neagoe, falsul Mesia este întrebat în ce relaţii se află cu Biserica. Acesta răspunde:

“Eu nu am nevoie de recunoaşterea nimănui. Biserica are nevoie de recunoaşterea Mea, şi Biserica are nevoie de recunoaşterea adevărului şi a faptului că există reîncarnare. Dacă nu, toate religiile or să dispară în momentul care Elohimii vor … veni cu navele. Da? Şi va fi un moment şocant, dar va fi din păcate prea târziu ca adevărul să fie recunoscut, adevărul că există extratereştri şi că sunt unii buni şi unii răi, bineînţeles, adevărul că există reîncarnare, adevărul că Dumnezeu dă şanse de mântuire fiecărui om, şi conştiinţa asta divină şi conştiinţa hristică nu are preferinţe. Absolut orice om poate să devină asemenea unui sfânt, din vechime, sau din prezent, pentru că avem sfinţii noştri moderni,  orice om poate să devină maestru, adică stăpân al destinului său şi să-şi modeleze viaţa conform liberului arbitru aşa cum vrea el, aşa cum crede el, aşa cum… cum … aşa cum işi doreşte el”
(Stenograma  e disponibilă aici înregistrarea video e disponibilă la aici

Un alt personaj memorabil e spiritista Georgeta Florea:
http://www.georgeta-florea.org/
Trebuie să spunem că s-a remarcat la emisiunea Cronica Cârcotaşilor. Vă închipuiţi cam ce fel de “mesaje divine” primeşte. Vizitatorii paginii ei web sunt informaţi că:

“În urma Judecării sufletului ei, a obţinut din partea lui Dumnezeu şi Fiului Său Iisus Hristos, claraudiţie, clarviziune şi puterea de a comunica cu Entitatea sa, Înger de Lumină Credinţă şi Coroană, Conducătorul Cetelor de Îngeri din Seminţia Neamului 25, din Rai şi Împărăţia Cerului. Aceste comunicări le poate face la orice oră din zi şi noapte, iar Îngerul de Lumină Credinţă şi Coroană îi dictează din viaţa veşnică nevăzută”

Suntem de părere că  astfel de personaje bizare, fac parte din categoria falşilor hristoşi şi prooroci:

MATEI 24
23. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.

24. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.

2 CORINTENI 11
13. Pentru că unii ca aceştia sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos.
14. Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii.

Un alt efect al neopaganismului New Age e dat de proliferarea pandemică a pseudo-terapiilor de genul reiki, bioenergie, cristaloterapie ori sacroterapie. Acestea, de obicei  sunt însoţite de tot felul de cursuri yoga ce propun obţinerea confortului psihic, realizarea de sine, dezvoltarea mentală sau eliminarea stresului. Se insistă pe ideea că totul este laic sau în armonie deplina cu Creştinismul şi se adresează tuturor. În realitate e o minciună propagandistică menită să înşele conştiinţele oamenilor. Se poate spune că e vorba de un veritabil “cal troian” marca New Age ce ascunde germenii infestării spaţiului creştin cu ideologii şi practici provenite în special din religiile orientale.
Astfel de terapii şi cursuri yoga sunt promovate obsesiv de catre organizaţii neopagane precum Ananda Marga (Calea Fericirii) sau M.I.S.A (Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut). Acest gen de organizaţii acreditează ideea precum că între Creştinism şi ideologiile ori practicile ciudate izvorâte din hinduism ori Buddhism, nu există nici un fel de incompatibilitate. Ba chiar mai mult, se susţine ideea precum că yoga nu este religie, ci o ştiinţă ca oricare alta.
Nimic mai fals, yoga nu este descoperire umană, aşa cum e cazul unei discipline ştiinţifice oarecare. Dacă citim Bhagavad Gita ( un fel de “evanghelie” a hinduşilor) ne lămurim pe deplin că yoga e de “inspiraţie divină”. Aflăm că în pragul unei bătălii importante, zeul Krishna a descoperit yoga unui personaj uman cunoscut sub numele de Arjuna (conducător al tribului Pandu)

BHAGAVAD GITA III ( YOGA FAPTEI )
Bhagavat a spus (nm. Khrisna):
3. După cum ţi-am spus şi înainte, o tu cel fără de pată, în această lume există două căi: cea a şcolii Samkhya cu yoga cunoaşterii şi cea a şcolii Yoga cu yoga faptei.

BHAGAVAD GITA IV (YOGA CUNOAŞTERII ŞI A FAPTEI )
1. Această yoga nepieritoare i-am explicat-o lui Vivasvat, Vivasvat i-a transmis-o lui Manu, şi Manu lui Ikshvaku.
2. Astfel au cunoscut-o, căpătată de la unul la altul, marii Rishi, o tu care-ţi distrugi duşmanii; aceasta yoga s-a pierdut aici [pe pământ], prin marea scurgere a vremii.
3. Chiar această yoga din vremea Începutului ţi-am explicat-o astăzi ţie; îmi eşti credincios şi prieten; aceasta este taina supremă.

Conform “evangheliei” hinduse, yoga e “taina supremă” descoperită de zeu, omului. Povestea cu yoga laică/ştiinţifică e praf de aruncat in ochii ignoranţilor. Adorarea este un act pur religios, nicidecum ştiinţific. Yoga este o formă de adorare a zeului Khrisna, Bhagavad Gita confirmă acest adevăr:

BHAGAVAD GITA IX (YOGA TAINEI REGEŞTI )
Bhagavat a spus:
13. Însă oamenii cu sufletul mare (mahatman), care au sprijin în mine, care nu au alt gând, o fiu al lui Pritha, au parte de Natura mea divină, cunoscându-l pe Cel Neclintit, Obârşia existenţelor (bhutadi).
14. Glorificându-mă mereu, înfrânându-se credincioşi legămintelor, închinându-mi-se, mă adoră cu dăruire, mereu concentraţi.
15. Alţii care sacrifică, mă adoră prin sacrificiul cunoaşterii, ca unitate, ca felurită individualizare, pe mine Cel cu faţa în toate părţile.
16. Eu sunt strădania sacrificiului, eu sunt sacrificiul, eu sunt ofranda adusă străbunilor, eu sunt iarba magică, eu sunt mantra, eu sunt untul sacrificiului, eu sunt focul, eu sunt jertfa.

BHAGAVAD GITA XII (YOGA DĂRUIRII DE SINE )
Bhagavat a spus:
14. Mereu mulţumit, yoghinul cu sinele stăpânit, care-şi ţine hotăririle, năzuind spre mine cu inima şi cu mintea, cel dăruit mie, acela mi-e drag.

Scopul final al practicilor yoga este mântuirea şi contopirea cu Divinitatea, adica cu … Khrisna! Şi acest aspect este confirmat de Bhagavad Gita:

BHAGAVAD GITA XVIII (YOGA RENUNŢĂRII ŞI A ELIBERĂRII )
65. Fii cu mintea la mine, dăruit mie, sacrifică-mi mie, cinsteşte-mă pe mine; la mine vei veni, da, ţi-o făgăduiesc, mi-eşti drag.
66. Lepădând toate Legile, vino la mine, singur adapost; de toate păcatele eu te voi mântui; lasă întristarea!

Yoga se bazează pe chestiuni fundamental religioase, cu ar fi: legea karmei, existenţa şi nemurirea sufletului, metempsihoza sau reîncarnarea. Aşa dar, promotorii practicilor orientale mint de îngheaţă apele atunci când prezintă yoga drept ştiinţă sau o nevinoată practică laică lipsită de conotaţie religioasă.

New Age sau “noua eră” în realitate e “vechea eră” adaptată la societatea contemporană. Succesul acestei ideologii ar înseamna aruncarea umanitaţii în epoca precreştină. Într-un fel, tot răul spre bine. New Age nu face decât să reamintească lumii creştine importanţa Scripturii dar a scrierilor apologetice ale Sfinţilor Părinţi. Lucrări memorabile precum: Despre Sfântul Vavila şi împotriva păgânilor; Predicile despre statui; Diavolul şi magia, scrise de Sf. Ioan Gură de Aur, deopotrivă cu celelalte scrieri ale Sfinţilor Părinţi reprezintă mijloace de ideale de contracarare a asaltului New Age.

Acest articol a fost publicat în antihrist, antroposofie, ateism, Bhagavad Gita, biblie, Biserica, biserica ,crestin,ortodox, Francmasonerie, Gnosticism, Hermes Trismegistus, Iisus Hristos, Kabbala, Marele Arhitect, Mason, Morals and Dogma, new age, Ortodoxie, teologie, teosofie, vesnicie, yoga și etichetat , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

45 de răspunsuri la PLAGA NEW AGE

 1. Iulian zice:

  Flacau in capul tau e confuzie tu habar nu ai cite urechi ai si vii sa judeci tu invataturilor unor sfintii.)))))Stai in banca ta ca nu sunt de nasul tau .
  Mai bine spunene si noua ce secta frecventezi ?nu de alta dar sa stim si noi cu ce eretic stam de vorba .
  Sau esti un client mai vechi pe aici care si-a schimbat nikul?

 2. Adrian.I zice:

  @ax
  Da tot textul sfantului Ioan Damaschin… nasterea nu este o actiune facuta de subiect ca si chipul primit, nu vad cu ce mai contrazis am si spus ca sunt mai multe exemple.
  Ce face subiectul nu este predestinat ,predestinat este ce primeste subiectul si este mai sus de puterea sa de actiune, trebuie sa-ti reamintesc ca in puterea omului sta si transfigurarea formelor si structurilor creatiei, astfel cade pana si faza ta cu, cauzalitatile naturale (unele)
  Astept sa dai tot textul de unde ai luat citatul ala cu sf Ioan Damaschin …nu de alta dar ca sa ne demonstrezi si noua ca nu avem dreptate.

 3. Adrian.I zice:

  @Iulian
  Ha, baiatul compara prostiile lui Rudolf Steiner cu Ioan Gura de Aur 🙂 , ii recomand sa-l compare cu mama Omida sau cu Ellen White sau cu…. Dorel 🙂 ceva mai de nivelul sau 🙂

 4. Adrian.I zice:

  „Dar Ioan damaschinul nu se referea la asta, ci la faptele oamenilor. Sunt ele predestinate sau nu?”
  Serios la asta se refera?…….si marmota ce facea 🙂 intamplator am gasit tot textul:) e din dogmatica sa.

  http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/dogmatica/despre-prestiinta-predestinare-80069.html

  Haide sa vedem ce zice „Trebuie sa se stie ca Dumnezeu stie totul dinainte, dar nu le predestineaza pe toate. Cunoaste mai dinainte pe cele ce sunt in puterea noastra, dar nu le predestineaza. El nu voieste sa se faca raul si nici nu forteaza virtutea. Prin urmare predestinarea este opera poruncii prestiutoare a lui Dumnezeu”

  Iar dupa ce spune ce ai dat tu „Predestineaza pe cele ce nu sunt in puterea noastra, potrivit prestiintei Lui. Caci de pe acum chiar, prin prestiinta Lui, a judecat mai dinainte totul, potrivit bunatatii si dreptatii Lui.”……vorbeste despre cele sadite in natura omului, exact ce am spus si eu in primul meu ex, ce coincidenta 🙂

 5. Iulian zice:

  Adrian,
  sectarasul incerca sa arunce sageti otravitoare ,nimic nou la orizont .Asa e de ,,curajos,, ca ii este si frica sa declare ce secta frecventeaza.Cind ii descoperi minciunile se face ca ploua )))

 6. TLC zice:

  @mathesis

  Mai bine „marlan cu crucea la gat” decat marlan antroposof in slujba lui Lucifer. Nu exista predestinarea aia la care te gandesti tu. Ti-am explicat in cateva cuvinte despre ce e vorba, sigur, comentariul a fost plastic, totusi am pretentia de la tine sa pricepi. Predestinarea la care
  te gandesti tu, adica karma, chiar e incompatibila cu marturisirea crestina. Si cand discutam de karma, implicit ne referim la reincarnare.
  Predestinarea la care se referea Parintele nostru Sf. Ioan Damaschin, nu are nici o legatura cu karma si reincarnarea (asta vizai de fapt). E asa de simplu de inteles. Doar nu credeai ca ceea ce numim Creatie, e haotica. Aceasta exista si se manifesta conform vointei si tiparelor generale impuse de Creator. Sfantul Parinte, spune clar ca: “predestineaza pe cele ce nu sunt in
  puterea noastra, potrivit prestiintei Lui”. E „predestinat” ca omul sa se nasca pe pamant, sa aiba si trup fizic (in conformitate cu tiparul uman). E „predestinat” ca noul nascut sa mosteneasca ceva caractere psiho-fizice de la parintii sai etc.
  Cunoastem apele in care se scalda antroposofii, voi mititeii lui Steiner, alta treaba nu aveti decat sa incercati pervertirea invataturii Crestine. Luati-va gandul, nu sunteti „predestinati” sa reusiti stricarea scrierilor Parintelui nostru Sf. Ioan Damaschin. E „predestinat” sa respingem ideile lui Steiner, personajul care a gasit de cuvinta sa-l perieze pe Lucifer.

  Cum nu vii tu, Tepes doamne, ca punand mana pe ei,
  Sa-i imparti in doua cete: in smintiti si in misei,
  Si in doua temniti large cu de-a sila sa-i aduni,
  Sa dai foc la Goetheanum si la casa de nebuni din Str.Visinilor 17, sector 2, Bucuresti

 7. TLC zice:

  @Adrian.I
  @Iulian

  Omul viza predestinarea in sensul de karma care-i strans legata de reincarnare. Numai ca a inceput cu cele aflate mai la coada. In mod normal trebuia sa inceapa sa ne spuna niscai basme despre preexistenta sufletului … dar nu-i timpul trecut 🙂

 8. casandra zice:

  Cand nu mai tine cu driblarile, ortodocsii incep cu „mai flacaule”, „sectarule” etc.
  Nivel de genunchiul broastei.

 9. Păsărilățilungilă zice:

  Casandra, te iubesc.

 10. warsongu zice:

  :)))))))) amuzant sa vad iubirea „crestineasca” de aproape…sectarasule, flacau….vai de mortii vostrii.
  scarbosi…

 11. chemanonim zice:

  Reblogged this on wp2wp.

 12. SARB zice:

  Domnu’ Mihail Andrei, e de admirat devotamentul dvs. pentru ortodoxie. In fine, n-am nimic cu ortodocsii personal – si eu fiind botezat in acest cult, cu toate ca il mai citesc pe Steiner (deh, nimeni nu-i perfect!)

  Tin sa fac doar niste precizari la confuzii pe care le faceti. Nu ati surprins deloc cu acest post conceptia „new age”. Ati inceput cu teosofia si antroposofia, care nici nu prea au de-a face cu acest curent (termenul de „new age” este legat de „noua epoca” a Varsatorului, in care unii considera ca intram de pe acum. Conform lui Steiner insa, se va intra in aceasta epoca peste 1500 de ani!!!)

  O a doua confuzie, nu stiu daca din ignoranta sau rea-vointa, este prezentarea unilaterala a ideii lui Steiner despre Lucifer. El considera ca Lucifer actioneaza pretutindeni acolo unde exista arta, religie, stiinta (de orice orientare ar fi acestea) pentru ca este cel care e responsabil de cunoastere.

  Lucifer nu este „rau” decat prin faptul ca isi depaseste continuu domeniul normal de activitate, incercand sa-l inchida pe om in iluzii, egoism, pseudo-moralitate. Uitati un citat, ca sa nu ma credeti pe cuvant:

  „Peste tot unde, în viaţa sufletului său, a gândurilor şi a sentimentelor sale, omul creează ceva care nu depinde numai de lumea sensibilă, ci se ridică deasupra ei, Lucifer este puterea care îl smulge acestei lumi senzoriale. O mare parte din ceea ce trăieşte în elementul înălţător, eliberator din evoluţia artistică a oamenilor sunt inspiraţii ale lui Lucifer. … În gândirea liberă, el se poate ridica deasupra [lumii fizic-senzoriale]. El face acest lucru când filosofează. Din acest punct de vedere poţi să spui că orice filosofare este o inspiraţie a lui Lucifer. …

  Dar şi Lucifer îşi poate depăşi domeniul său. Faptul că aceste entităţi îşi depăşesc domeniul lor provine totdeauna din revolta lor împotriva ordinii cosmice. Lucifer îşi depăşeşte domeniul, şi are mereu tendinţa să îl depăşească, infestând sufletesc-afectivul. În timp ce Ahriman are de-a face mai mult cu gândirea, Lucifer are de-a face mai mult cu simţirea, cu viaţa de afect, pasiuni, impulsuri, dorinţe. Tot ceea ce în lumea fizic-senzorială este sufletesc-afectiv este sub stăpânirea lui Lucifer. Iar el are tendinţa să desprindă acest sufletesc-afectiv, să-l decojească de viaţa fizic-senzorială, să-l spiritualizeze pe o insulă izolată, s-ar putea spune, a existenţei spirituale, să fondeze un imperiu luciferic cu ajutorul întregii prăzi sentimentale pe care a reuşit să pună stăpânire în lumea simţurilor. … Lucifer face altceva: el ia sufletesc-afectivul din lumea senzorială, îl smulge de acolo şi îl inseră într-un domeniu luciferic pe care, în opoziţie cu ordinea generală cosmică, îl întemeiază ca pe un domeniu izolat, asemănător propriei sale naturi.”

  (Rudolf Steiner, „Tainele pragului”, conf.2)

  Deci nu mai luati lucrurile asa usor, raul nu e un fenomen asa simplu cum cred unii. Aceste fiinte „luciferice” fac parte din Univers si nu putem trai fara ele, totul e sa stim prin ce devin ele distructive.

  In fine, stiu ca nu o sa va conving. Totusi realitatea este ca, din neglijenta sau cu intentie, raspanditi neadevaruri.

 13. Varahiil zice:

  „Sarbule”, esti „ortodox” numai in Fantasia… 🙂

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.