TRUFIA SIONISTĂ


Împăunata elită sionistă, urmează cu temeinicie îmboldirea spre rău a acelor farisei clevetitori din trecut ce au cerut guvernatorului Pilat osândirea lui Iisus Hristos.
Greşit credeau (şi încă mai cred) unii iudeii că Iisus Hristos, Apostolii şi ulterior, creştinii, le-au dorit răul.

MATEI 27
22. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit!
23. A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit!
24. Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, ci mai mare tulburare se face, luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi vedea.
25. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!

Nu au avut urechi să audă:

MATEI 5
17. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.

Mulţi iudei (sioniştii) trăiau şi încă mai trăiesc cu impresia că Dumnezu le aparţine exclusiv. Ceva de genul: “Poarta Raiului se deschide doar pentru fii lui Israel”. Nu au  priceput faptul că Iisus Hristos a deschis calea mântuirii tuturor neamurilor, iar noţiunea de “popor ales” îşi pierde sensul interpretării iudaice. Prin împlinirea Vechii Legi se naşte Noul Testament (Brit Chadasha îi spun evreii), un legământ spiritual superior celui anterior şi e pecetluit de jerfa Mântuitorului

EVREI 7
22. Cu aceasta, Iisus S-a făcut chezaşul unui mai bun testament.
LUCA 22
19. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea.
20. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.

Marele eşec al iudeilor e ca nu au înţeles jertfa lui Hristos. Nu au înţeles universalitatea, nu au înţeles faptul că prin moartea şi Învierea Domnului, întreg neamul omenesc a fost răscumpărat. Sigur că nu a fost pe placul iudeilor răspândirea Cuvântului la neamuri, căci pentru domniile lor, neamurile erau şi sunt formate din “goy” (un fel de untermensch). Adică o specie inferioară, diferenţa dintre evreu şi goym fiind ca aceea dintre om şi animalul de povară.
Niciodată nu a încetat ura şi batjocora la adresa lui Hristos şi a creştinătăţii. În clipa în care un creştin îşi permite luxul de a avea opinie contrară faţă de cea evreiască, se va confrunta cu urletele ca din gură de şarpe ale liderilor sionişti. Dacă creştinul insistă, sioniştii îşi vor rupe mâneca în stil teatral şi vor arunca cu diverse acuze, culminând cu cele de rasism şi anti-semitism. Aşa să fie oare? Cei care au discurs divergent faţă de sionişti sunt rasişti sau anti-semiţi? Acuzele nu sunt deloc întâmplătoare, sioniştii lasă impresia că se consideră o rasă cu totul aparte, o rasă specială, mandatată de Dumnezeu să conducă destinele goy-ilor. Elita sionistă suferă de un imens complex de superioritate. Trufia lor e fără margine, merge atât de departe încât “rafinatul” Talmud e considerat ca fiind autoritatea supremă în materie de Lege.
Reputatul savant Nicolae Constantin  Paulescu discută despre această idee bazându-se pe Talmudul Babilonian (Babli). În cartea “Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Franc-Masoneria” sunt evocate pasaje interesante:

Înainte de a întreprinde studiul critic asupra prescripţiilor talmudice, să ne întrebăm ce valoare are, pentru ovrei Talmudul Babilonului. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind carte sfântă emanată din inspiraţia divină, şi mai importantă chiar decât Biblia. Şi, într-adevăr, citim din Talmud:
“-Biblia se aseamănă cu apa; Mişna cu vinul; iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată.
-Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei.
-Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte.
-Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe pământ, dacă se întâmplă, în cer, vreo neânţelegere asupra legilor.
-Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu.”

Este notoriul faptul că memoria eminentului savant a suferit şi va suferi atacuri din partea elitei sioniste şi a lacheilor lor. Se încearcă acreditarea ideii precum că Paulescu e de fapt un pseudo-savant, un intelectual îndoielnic ce şi-a clădit reputaţia aruncând cu injurii la adresa nevinovaţilor sionişti. Ei bine, nimic mai fals. Savantul Paulescu a fost un intelectual de excepţie, cu operă ştiinţifică în domeniul medicinii de mare însemnătate pentru viaţa oricărui pacient ce suferă de afecţiunile cercetate de el, indiferent de religie sau etnie. Nu am auzit ca un evreu suferind de diabet să refuze insulina pe motiv că e invenţia unui antisemit. În schimb, sioniştii au ştiut să se folosească de influenţa politică pentru a împiedica recunoaşterea internaţională a savantului. E interesant cum astăzi, elita sionistă încearcă relativizarea lui Paulescu. Apelează la această metodă din simplu motiv că un atac frontal la memoria savantului nu ar avea rezultatul scontat.

Domnul Teşu Solomovici, în ziarul Ziua din data de 18.10.2009 (ediţia electronică) scrie articolul “Talmudul – Cartea sfânta a evreilor”, printre altele face referinţă la paragraful talmudic:
Tov se be-goim harog” (chiar şi pe cel mai bun dintre goym ucide-l)

Ne explică cu tact, că versetul cu pricina nu se aplică neamurilor printre care trăiesc în prezent evreii. De fapt ar fi o chestiune antică asupra careia rabinul Hameiri din secolul XIII avertiza că e vorba de popoarele păgâne în mijlocul cărora trăiau anticii israeliţii. Aşa să fie, cum ne informează domnul Teşu Solomovici? Voit sau nu, profesorului Paulescu îi e atribuită eticheta de ignorant, implicit aceeaşi etichetă o poartă şi cititorii lui. Dar cum rămâne cu implicarea masivă a elitei sioniste în marile evenimente ce au marcat istoria Europei? Oare nu cumva versetul incriminat se reflectă în blestemata  revoluţie bolşevică?  Sau versetul invocat şi de Paulescu, acela referitor la camătă, nu cumva se reflectă în revoluţia franceză?
Este oprit să împrumuţi pe goy fără camătă”.

Nu în acele vremuri s-a adâncit conflictul dintre evreii din Alsacia şi francezi? Nu exista disponibil de “cash” decât de la cămătarii evrei, practic francezii care au cumpărat cu bani evreieşti proprietăţile bisericeşti confiscate în urma revoluţiei, au intrat într-o fundatură. S-au trezit cu averile confiscate şi cu credit cămătăresc de achitat. Normal că datorită dobânzilor înrobitoare impuse de creditori, debitorii au intrat în ceea ce astăzi se cheamă “incapacitate de plată”. Evreii şi-au atras faima de “profitori ai revoluţiei”. Aşa că domnul Teşu Solomovici ar face bine să nu mai încerce să ne arate cât de răuvoitori sunt unii şi cât de imaculaţi sunt alţii.

Tov se be-goim harog” acest verset e un fel de laitmotiv al revoluţiei bolşevice din 1917. Sioniştii vor nega, vor scoate flăcări pe nări de furie, vor face totul pentru a demoniza pe cei ce îndrăznesc să arate ca vârful de lance al revoluţiei au fost cripto-sionisti. La finele  secolului 20 se constata că evreii din Rusia emigrează spre occident şi America, la fel de uşor se putea constata că la începutul secolului, în preajma revoluţiei boleşevice se emigra dinspre occident şi America către Rusia.
Robert Archibald Wilton (citat de Ivor Benson în cartea Factorul Sionist), corespondentul ziarului Times, scria din Petrogradul începutului de secol 20 (în anul 1920 a publicat la Londra cartea “The Last Days of the Romanovs”) următoarele:

“Fiecare vapor încărcat cu imigranţi din America, Anglia şi Franţa care soseşte aici aduce nenorocire. Toţi se consideră îndreptăţi să participe la jaf şi trebuie să fie numiţi în posturi grase la Comitetul Alimentar sau Agrar sau alte Comitete. Cu puţine excepţii, toţi aceşti imigranţi sunt evrei.”

Planul masivei imigraţii către Rusia se pare că a fost elaborat la Viena de catre Lenin şi sionişti alături de serviciile de informaţii ale Puterilor Centrale cu scopul de a scoate Rusia din Antanta. Inclusiv asasinarea familiei imperiale Romanov poartă emblema sionistă. Acest aspect e lămurit de investigaţia făcută de Nikolai Sokolov la ordinul amiralului Alexandr Vasilievici Kolceak (renumit comandant al unei importante părţi a “armatei albe”). Rezultatele investigaţiei poartă numele generic de “arhiva Sokolov”. În cartea “Factorul Sionist” autorul Ivor Benson spune că la începutul anilor 90 s-a pus în vânzare un exemplar al arhivei:
conţine dovezi şi mărturii sub jurănt care dezvăluie şi felul în care criminalii şi-au acoperit urmele, arzând trupurile victimelor în foc, dizolvând oasele nearse în acid sulfuric şi îngropând totul într-o mină de fier abandonată în pădurea de lângă Ekaterinburg.”

Yankel Sverdlov, şeful securitaţii bolşevice, om cheie al revoluţiei şi prieten apropiat al lui Lenin, nu era rus, era evreu. Sub comanda lui s-a îndeplinit planul de lichidare a familiei imperiale. De asemenea membrii plutonul rusesc ce păzea famila Romanov a fost înlocuit pentru că incepuseră să manifeste sentimente umane faţă de familia imperială. Noul pluton era format din elemente sioniste maghiaro-germane iar comanda aparţinea evreului Yakov Yurovski.

Un alt sionist celebru, stâlp de bază al revoluţiei, Lev Davidovici Bronstein (nimeni altul decât Lev Trotki,) scrie în jurnalul său că ţarul şi familia au fost împuşcaţi pentru ca ruşii să nu mai aibă nici un stindard, chestiune stabilita între Lenin şi Sverdlov. Degeaba susţineau (şi încă o mai fac) sioniştii că asasinarea familiei imperiale nu e opera lor, degeaba se spălau pe mâini precum Pilat. Cei care deţineau puterea, cei care au ordonat şi executat asasinatul erau evrei, în afară de un anume Beloborodov. Goloscekin, Safarov,Volkov si Siromolotov, erau evrei şi constituiau “Consiliul Regional al conducerii Uralilor”. Furia sionistă s-a abătut şi asupra celor înrudiţi cu familia imperială. Fratele ţarului, ducele Mihail, sora ţarinei şi alte rude au sfârşit asasinaţi la ordinul lui Sverdlov. Chiar şi servitorii au fost lichidaţi, doar Volkov, valetul ţarului a reuşit să scape. Omul a povestit totul lui Nikolai Sokolov.

Grigori Zinoviev (Hirsch Apfelbaum) şi Lev Kamenev (Rozenfeld) sunt alţi  importanţi lideri sionişti ce au pus umărul la bolşevizarea Rusiei ortodoxe.
Izrail Lazarevici Helphand (Alexander Parvus) sionist implicat în aducerea lui Lenin în Rusia. Volodarsky (Markovich Goldshtein), personaj sionist ce a îmbrăcat haina bolşevică.
Lozorovski-Drizdo (Solomon Abramovici), şef la Uniunea Internaţională a Comerţului Comunist şi membru în Comitetul Central.
Oskar Rivkin şef la Komsomol, un sionist ce se îngrija de destinele tineretului sovietic.
Simon Dimanstein şef la Comisariatul evreiesc din cadrul Comisariatului Poporului apoi şef al Secţiei evreieşti în Comitetul Central.
Ivan  Zalkind şef al Comisariatului poporului la Afacerile Externe.
Semion Kogan-Semkov comisar politic la uzinele de armament din Ijevsk.
Tobinson-Krasnosciokov secretar al Comitetul central, şef de guvern şi resposabil de Extremul Orient sovietic.
Iacob Fischman, mare funcţionar la Direcţia de informaţii a Armatei Roşii.
Efim Iarciuk commandant de detaşament în fruntea căruia a participat la asaltul asupra Palatului de Iarnă.

Lista cu numele evreilor implicaţi în revoluţia roşie poate continua, e un fapt cert că ei au fost placa turnantă a bolşevismului. Ivor Benson (Factorul Sionist) citează din cartea “Les Derniers Jours des Romanov”(Paris 1921) semnată de Nikolai Sokolov, următoarele:
În 1918-1919 din 556 înalţi demnitari în statul sovietic, 457 erau evrei. Dintre ceilalţi 99 doar 19 erau ruşi; 35 erau letoni, 15 nemti, 11 armeni, 10 georgieni, apoi câtiva polonezi, finlandezi, cehi. Conducătorii partidelor de stânga de aşa zisă „opoziţie” de atunci erau 55 de evrei si 6 ruşi. Aceste partide, de ochii lumii antibolşevice, aveau rolul de a devia şi zădărnici eforturile ruşilor de a se uni şi a se opune. Membrii minoritaţilor din imperiul rus care erau ostile ruşilor au servit drept faţadă ca să mascheze caracterul evreiesc al revoluţiei bolşevice. De fapt, acest caracter se apropie de a fi 100 %, căci mulţi dintre conducătorii identificaţi ca letoni, cehi, ucraineni, erau de fapt evrei din Letonia şi aşa mai departe.

Ivor Benson, publicist şi  militar britanic în al doilea război mondial e un alt personaj aspru criticat de sionişti şi lacheii lor. Memoria sa e atacată de de activişti de teapa celor ce încearcă demonizarea lui Paulescu, Radu Gyr, Nae Ionescu, sau a lui Nichifor Crainic. Cum cineva se manifestă contrar celor propovăduite de politica oficială vădit filosemită a guvernelor europene, aproape instantaneu se începe o campanie de demonizare a îndrăzneţului. Inclusiv în România se practică politica pumnului în gură, imediat e boicotată orice persoană care discută public despre sioniştii ce au instaurat comunismul. Presa corporatistă şi autoritaţile publice se comportă ca nişte veritabili cerberi ai sionismului. Nu surprinde pe nimeni tupeul cu care MCA România – Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului din România, îndrăzneşte să solicite modificarea DEX-ului. Activiştii MCA doresc scoatere din limba română a cuvântului “jidan” precum şi cele asociate, pe motiv că exprimă antisemitism şi denotă “batjocoră şi ură faţă de evrei, ele fiind expresii rasiste”.
De pe pagina web a MCA Romania (www.antisemitism.ro) aflăm următoarele:
MCA România contestă explicaţia simplistă dată acestor denumiri de Academia Română şi a solicitat acesteia să modifice definiţiile publicate în DEX – Dicţionarul Limbii Române.Utilizarea acestor denumiri contravine legislaţiei în vigoare şi aduc o gravă şi adâncă jignire evreilor.

Domniile lor se simt jignite din cauza cuvântului “jidan”, susţin că e peiorativ şi că lezează imaginea evreilor. Ba chiar mai mult, aceşti tupeişti îndrăznesc să acuze România de holocaust! Dar cum ramane cu genocidul etnico-cultural abătut asupra României de sioniştii deghizaţi în sovietici? Cum se face că funcţiile importante ale statului român au fost dominate de sionişti odata cu instaurarea funebrului guvern Petru Groza?

În ziarul Ziua din data de 14.08.2009 (ediţia online) apare articolul cu titlul:
Baruch Cohen, supravieţuitor al Holocaustului: “Nu voi ierta niciodată România”
Acest domnul Cohen ar trebui să priceapă că nimeni nu-i cerşeşte iertarea! De fapt, să fie sigur că cel puţin românii ortodocşi nu uită genocidul orchestrat de sioniştii bolşevici împotriva României. Putem ierta multe…dar nu putem uita!

Hanna Rabinsohn (Anna Pauker) poreclită “Stalin cu fustă” – ministru de externe şi vice-prim ministru.
Jakob Roitman (Iosif Chisinevschi) – vicepreşedinte al consiliului de miniştrii şi mare şef al propagandei bolşevice.
Abraham Gutman (Avram Bunaciu) – secretar general în Ministerul de Interne şi acuzator public al aşa-zisului Tribunal al Poporului.
Ilka Wassermann – secretara Anei Pauker, adevarăta directoare a Ministerului de Externe.
Lothar Wuertzel (Lothar Radaceanu) – artizant al fuziunii Partidului Social Democrat cu comuniştii şi mare şef în consiliul Naţional al Frontului Democraţiei Populare.
Mehr Kohn (Miron Constantinescu) – şef la ziarul Scanteia, membru al Biroul Politic în CC al PCR.
Lev Oigenstein (Leonte Răutu) – ideolog bolsevic, a pus la cale alături de Jakob Roitman “impunerea dogmelor staliniste asupra culturii române”. Rector al academiei de politruci Ştefan Gheorghiu.
Ariel Leibovich (Aurel Baranga) – inspector la departamentul artelor.
Erno Neulander (Walter Roman, tatăl expremierului Petre Roman) – luptător în războiul civil din Spania de partea bolşevicilor, locotenent-colonel în divizia de trădători Horea, Cloşca şi Crişan, şef al Direcţiei de Educaţie, Cultură şi Propagandă a Armatei.
Alexander Braunstein (Alexandru Badan) – şef al Comisiei de Control al Străinilor.
Gersch Gollinger (George Silviu) – secretar general în Ministerul de Interne.
Lew Zeiger – director general în Ministerul Economiei.
Jakob Michael (Jean Mihai) – şef al industriei cinematografice române.
Leonid Tisminetki (Leonte Tismaneanu, tatăl lui Vladimir Tismăneanu, politrucul ce mimează condamnarea comunismului) – luptător în războiul civil din Spania de partea bolşevicilor, şef al catedrei marxism-leninism la Universitatea Bucureşti
Mihai Roller – pretins antisionist, şef la Academia Româna, şef al secţiei ştiinţa din CC al PCR.
Samson Iosifovich (Silviu Iosifescu) – critic literar, cenzor al lui Eminescu şi Alecsandri.
Marcel Bresliska – şef al departamentului pedagogic al Ministerului Artelor şi Ştiinţelor.
Saul Brukner (Silviu Brucan) – secretar general la ziarul Scânteia,  un nemernic ce solicita condamnarea la moarte a lui Iuliu Maniu, Ghe.I. Bratianu, Corneliu Coposu, Radu Gyr şi Pamfil Şeicaru. Ambasador la ONU şi USA.
Alexandra Sidorovici – soţia lui Saul Brukner, acuzator public la “Tribunalul poporului”.
Boris Grunberg (Alexandru Nicolschi) – general maior al Securităţii, unul din criminalii ce au organizat “Experimentul Piteşti”.
Einhorn Vilmos (Wilhelm Einhorn) – colonel DIE.
Kleinman (Pavel Cristescu) – şef al Miliţiei.
Dulbergher (Misu Dulgheru) – general de Securitate.
Stapmann (Lucian Stupineanu) – colonel în Securitate, şef al spionajului economic.
Iacobi Iancu (Mihai Florescu) – ministru al petrolului şi chimiei.
Gheorghe Grossman (Gheorghe Gaston Marin) – ministru adjunt al Economiei, şef al comitetului pentru energie nucleară.
Miklos Goldberger (Nicolae Goldberger) – şef la Direcţia Politică a Armatei, director adjunct la Institutul de Istorie al CC al PCR.
Mauriciu Strul – colonel de Securitate.
Aurel Rotenberg (Stefan Voicu) – membru al CC al PCR şi deputat în MAN
Ghizela Vass (bunica fostului şef al Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu) – se ocupa cu “eliberarea” celor din Basarabia de sub “jugul burghezo-mosieresc al românilor”, apoi a deţinut funcţii importante în statul român.

Cei de mai sus sunt evrei, torţionari ai neamului românesc. Lista e imensă
( http://www.procesulcomunismului.com/ ), au fost selectate doar cele mai proeminente nume. Corul sioniştilor ce latră că “nu iartă România niciodată” ar face bine să-şi revizuiască atitudinea, ei trebuie să ceară iertare neamului românesc. România Ortodoxă niciodată nu va uita asasinarea episcopului martir Grigorie Leu de către guvernul  trădătorului Petru Groza întesat de evrei.
Creştinii ortodocşi pot ierta, dar nu pot uita umilinţele şi crimele împotriva neamului românesc săvârşite de regimul sionist îmbrăcat în straie bolşevice. Nu putem uita jertfa de sânge a dreptcredincioşilor ierarhi ortodocşi, torturaţi şi asasinaţi în timpul diktaturii sionisto-bolşevice.

Nicodim Munteanu, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, otrăvit.
Nicolae N. Andreescu, preot paroh la Poenarei, împuşcat pe data de  19.07.1959 la Jilava.
Vasile Andreica, preot din Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, mort în detenţie.
Vasile Boca, preot din Bihor, mort în detenţie.
I.Berghianu, preot din Arad, împuşcat.
Toma Bratescu, preot din Negresti Vrancea, mort în detenţie la Poarte Albă.
Constantin Budei, teolog, mort în detenţie la închisoarea Gherla.
Teodor Codila, preot din Bihor, mort în detenţie la minele Baia Sprie.
Ion Constantinescu, preot din Vorbişori, Muscel, împuşcat.
Ioan Chirila, preot din Crasnaseni, Falciu, mort în detenţie.
Haralambie Doinescu, preot, confesor al partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş, împuşcat.
Mihail Enescu, preot din Valea Romanestilor, Muscel, mort în detenţie la închisoarea Făgăraş.
Victor Fanca, preot din Sân Crai, Satu Mare, mort în detenţie.
Arhim. Gherasim Iscu, Mânastirea Tismana, mort în detenţie la Tg.Ocna.
Ilie Imbrescu, preot Biserica Albă Bucureşti, instructor legionar, mort în detenţie la Aiud.
Ghe. Serban, preot din Corbul de Jos jud. Constanţa, împuşcat la Baia Sprie.
Ghe. Tarcea, preot din Balşa jud.Hunedoara, mort în detenţie la Aiud.
Ioan Tomescu, preot din Balşa jud. Hunedoara, mort în detenţie la Salcia.
Alexandru Tudor, călugăr, Mânăstirea Sihăstria, mort în detenţie la Aiud.
Ghe. Ungurelu, preot, Merişani-Dobroteşti jud. Teleorman, mort în detenţie la Ghencea.
Haralambie Vasilache, călugăr, Schitul Procov jud. Neamţ, mort în detenţie la Gherla.
Planaca Dumitrescu, preot, directorul Seminarului Teologic de la Curtea de Argeş, mort în detenţie la Salcia.
Ilarion Felea, profesor de teologie, preot la Catedrala din Arad, mort în detenţie la Aiud.
Florea Muresan, preot la Catedrala din Cluj-Napoca, mort în detenţie la Aiud.

Cei amintiţi mai sus, sunt doar o mică parte din martirii neamului românesc. Au fost omorâţi de regimul patronat de urmaşii sioniştilor ce au instaurat bolşevismul in Rusia provoslvnică.Grozavii care urlă furibund că “nu iartă niciodată România” ar face bine să-şi amintească de crimele facute de ei, bunicii şi străbunicii lor cu hexagramă în frunte. Cumva tot naţiunea româna trebuie să-şi ceară scuze pentru mizerabilul atentat de la Senat pus la cale de Max Goldstein, Saul Osias şi Leon Lichtblau? Sau şi mai înainte, să-şi amintească trufasii sionişti ce suferă de boala lui Iuda Iscarioteanul cum evreii mascaţi în bolşevici îşi vărsau veninul la adresa României în timpul primului război mondial, ei să cadă în genunchi şi sa implore iertare naţiunii române! În timp ce regatul României era făcut bucăţi iar guvernul era retras la Iasi, sioniştii bolşevici încercau asasinarea marelui rege Ferdinand şi răsturnarea guvernului. Toate acestea se petreceau în 1917, complotul era pus la cale de Simion Grigorievici Rosal, şeful sovietului din Kronstadt. O alta ţintă a sioniştilor era generalul ţarist Dimitri Scerbacev, şeful trupelor ruseşti din Moldova. Acesta a cerut spijinul Armatei Române pentru lichidarea comitetului bolşevic. Românii l-au împuşcat pe nemernicul sionist Simion Grigorievici Rosal, un act perfect justificabil, mai ales in vreme de război. De supărare, clica sionistă a ordonat arestarea ambasadorului Constantin Diamandi şi a întregii legaţii româneşti. Cu ocazia asta au confiscat tezaurul României aflat în Rusia spre păstrare. În Ianuarie 1918 ministrul de externe al sovietelor, Lev Davidovici Bronstein (Trotki), declara din Petrograd că va sprijini pe “revoluţionari” să răstoarne regimul din România. Fapt împlinit ceva mai târziu, în 1945, când regatul României a fost ocupat de sioniştii bolşevici şi slugile lor.

Ştiau bine înaintaşii noştrii cât de nocivă e ideologia sionistă. Ion C Bratianu, Vasile Alecsandri, Vasile Conta, Mihai Eminescu, Cezar Bolliac, I.C Codrescu, Ion Slavici, A.D Xenopol sunt intelectuali ai neamului românesc ce au avertizat despre pericolul evreiesc.

În 1940, profesorul Nicolae Iorga, în articolul “De ce atâta ură”, blama comportamentul evreilor faţă de românii forţaţi să se retragă din Basarabia:

Se adună şi cresc văzând cu ochii documentele şi materialele, actele oficiale şi declaraţiile luate sub jurământ. Înalţi magistraţi şi bravi ofiţeri cari şi-au riscat viaţa ca să apere cu puterile lor retragerea şi exodul românilor, au văzut cu ochii lor nenumărate acte de sălbăticie, uciderea nevinovaţilor, lovituri cu pietre şi huiduieli. Toate aceste gesturi infame şi criminale au fost comise de evreimea furioasa, ale carei valuri de ură s-au deslanţuit ca sub o comandă nevăzută.
De unde atâta ură?
Aşa ni se răsplăteşte bunăvoinţa şi bunătatea noastră? Am acceptat acapararea şi stăpânirea iudaică multe decenii şi evreimea se răzbună în ceasurile grele pe care le trăim. Şi de nicăieri o dezavuare, o rupere vehementă şi publică de ispravile bandelor ucigaşe de sectanţi sangvinari. Nebunia organizată împotriva noastră a cuprins târguri, oraşe şi sate. Fraţii nostri îşi părăseau copiii bolnavi, părintii bătrâni, averi agonisite cu trudă. În nenorocirea lor ar fi avut nevoie de un cuvânt bun, măcar de o fărâmă de milă. Sprijin cald şi un cuvânt înţelegător, fie şi numai sentimental, ar fi fost primit cu recunoştinţa. Li s-au servit gloanţe, au fost sfârtecaţi cu topoarele, destui dintre ei şi-au dat sufletul.
Li s-au smuls hainele şi li s-a furat ce aveau cu dânşii, ca apoi să fie supuşi tratamentului hain şi vandalic. Românimea aceasta, de o bunătate prostească faţa de musafiri şi jecmănitori, merita un tratament ceva mai omenesc din partea evreimii, care se lăuda până mai ieri că are sentimente calde şi frăţeşti faţă de neamul nostru în nenorocire
(Articol apărut în Neamul Românesc, 6 Iulie 1940, republicat de domnul Paul Goma în cartea “Săptămâna Roşie  28 iunie – 30 iulie 1940 sau Basarabia şi evreii”)

Suferinţele îndurate de români din partea sioniştilor bolşevicilor în anul 1940, culminând cu blestemata “săptămână roşie” 28 iunie–3 iulie, nu au cum să fie uitate. Domnul Paul Goma, are curajul să scrie despre acest subiect în cartea sa, Săptămâna Roşie. O carte foarte bine documentată, asupra careia sionistii  îşi varsa veninul. În carte sunt publicate mărturiile vremii, scrisori oprite de cenzura militară şi diverse rapoarte oficiale. Impresionantă e scrisoarea soldatului Costică Delea:
“Ce-am văzut am să spun şi la morţi (…) Ni s-au luat caii, căruţele cu bagaje şi cu arme. Ofiţerii au fost bătuţi, li s-au rupt tresele, scuipaţi, dezbrăcaţi (…). Soldaţii ruşi nu s-au atins de noi, priveau şi râdeau cum civilii evrei ne băteau cu pietre şi cu ciomege, ne trăgeau de picioare de pe cai, ne dezbrăcau, ne batjocoreau, mai ales femeile parcă erau turbate (…). Dar o vrea bunul Dumnezeu să ne-ntoarcem – atunci o să fie vai de mama lor, – a jidanilor”

IOAN 8
32. Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.

Grăiesc oare sioniştii în duhul adevarului? Sau vorbele lor sunt otravă? Ce vor? Sunt ei judecătorii neamului românesc? Acuzele lor ascund pretenţia la despăgubiri, la jupuirea României de resurse, şi la transformarea naţiunii într-o masă obedientă numai bună de exploatat. Nu ar fi de mirare dacă mâine poimâine ne-ar cere sa ne închinam lor, să-i idolatrizam. Sioniştii şi lacheii lor doresc inocularea sentimentului de culpabilitate pentru a face mai uşor acceptabil faptul ca România  trebuie să plateasca moral şi material pentru o vină închipuită. Pe această linie merge si Liviu Beriş, preşedintele “Asociaţiei Evreilor Români Victime ale Holocaustului” (AERVH). La data de 25.01.2006 la Institutul Italian de Cultură din Bucureşti a avut loc o conferinţa despre holocaustul din Italia, numai că în loc sa se discute despre Italia s-a discutat despre presupusul holocaust din România. Individul în cauză, adică Liviu Beriş, şi-a permis să mintă cu seninătate  specifică sioniştilor. Susţinea următoarele:
“Oraşul Golta este în sudul Basarabiei”sau “jandarmii români jucau fotbal cu capetele copiilor evrei în oraşul Ismail”.

Domnul Larry Friths, evreu onorabil, ce a participat la conferinţă îi raspunde lui Liviu Beriş într-o scrisoare publicată în periodicul Santinela, nr 10, Octombrie 2006: Este regretabil că d-l Beriş a putut să facă asemenea afirmaţii. Chiar şi cei care nuau fost în Transnistria ştiu unde este oraşul Golta, actualul oraş Pervomaisk, din centrul Ucrainei. Datorită ştirii care circula în Transnistria, că Ion Antonescu intenţiona să creeze statul Israel pe teritoriul Transnistriei, s-a creat o ură imensă a populaţiei ucrainiene împotriva evreilor. Jandarmii şi poliţiştii ucraineeni din Transnistria şi chiar din teritoriile de dincolo de Bug, au fost de o cruzime inimaginabilă.”

Tot onorabilul domn Larry Friths (Santinela, nr 10, Octombrie 2006) lămureşte şi ciudata afirmaţie referitoare la jocul de fotbal cu capetele copiilor evrei:
În privinţa afirmaţiei că jandarmii români jucau fotbal cu capetele copiilor de evrei, numai o minte bolnavă poate concepe aşa ceva. Toată lumea ştie ca Ion Antonescu scosese un decret care pedepsea cu moartea pentru mărunte, ca specula, furt, mita; dar pentru aşa ceva!”

Nu e pe placul sioniştilor când sunt combătuţi. Nu le place când cineva îi pune în lumină, nu le place, căci chipul lor hidos se descoperă şi lumea i-a atitudine. Aşa se explica ura împotriva Legiunii Arhanghelului Mihail. Blestemata elita sionista aruncă cu venin asupra Legiunii, falsifică istoria şi ameninţa pe cei ce îndrăznesc să fie asemeni legionarilor. Sioniştii nu suportă faptul că Legiunea a dat dovadă de fidelitate faţă de credinţa creştin ortodoxă şi naţiune. Îl plâng de zor, cu lacrimi de crocodil, pe lachelul lor I.G Duca, un veritabil Iuda Iscarioteanul al neamului românesc. Motivele lichidării premierului Duca sunt lesne de înţeles. În anul 1933 acesta era gata să accepte primirea în ţară şi acordarea cetăţeniei la 300.000 de evrei din Polonia şi Germania, în plus de asta, premierul a dus o politică de asuprire a fraţilor aromâni refugiaţi în Dobrogea din cauza pogromurilor din Grecia.  Premierul a fost avertizat de către generalul Cantacuzino-Granicerul că Legiunea îl va strivi. Sioniştii deplâng lichidarea lacheului lor I.G Duca şi spun ca e o crimă odioasă. Aşa să fie? Dar sioniştii zilelor noastre uită să spună că ceva mai târziu, în 1995, naţionaliştii evrei au procedat identic cu legionarii, lichidându-l pe premierul Ytzhak Rabin pentru trădarea intereselor israeliene.

Cu alte cuvinte, evreii au dreptul să îşi pedepsească trădătorii. Însă când vine vorba de trădătorii neamului românesc, mai ales când aceştia sunt slugile sioniştilor, românii trebuie să stea cuminţi şi să nu întreprindă nimic vătămător intereselor celor ce cred că Dumnezeu i-a mandatat să fie stăpânii absoluţi ai lumii. Ei bine, aşa ceva nu se poate. Sioniştii să-şi pună poftă în cui (valabil şi celelalte lifte), România nu e de vânzare şi nici nu e ţara în care îşi pot permite orice. Cei ce vor să trăiască fără griji în România, în primul rând trebuie să manifeste respect real pentru identitatea creştin ortodoxă a neamului românesc. Cât despre antisemitismul legionar, a fost anti-semitism reactiv, în nici un caz visceral, aşa cum susţin sioniştii şi cei vânduţi lor. Mai degrabă acţiunile legionarilor au fost îndreptate împotriva trădătorilor români. Nu s-a pus niciodată problema culpabilizării în bloc a etniei evreieşti.

Sioniştii şi vasalii lor au impresia că Ortodoxia e la fel de uşor de manipulat şi de distrus precum catolicismul. Ştim bine că sămânţa răului a fost plantată cu multă vreme în urmă în “grădina catolică”, încă din Renaştere. Acest aspect e dezvăluit în publicaţia “Realitatea Evreiască” nr 304 – 305  din 30 Septembrie-27 Octombrie 2008. Articolul “Codul lui Michelangelo” inspirit din “Secretele Capelei Sixtine: Mesajele ascunse ale lui Michelangelo din inima Vaticanului” scriere ce aparţine rabinului Benjamin Blech, profesor de Talmud la Yeshiva University din New York, ne informează că pictura Capelei Sixtine e înţesată de elemente ce provin din kabbala sau alte tradiţii evreieieşti. Sunt elocvente următoarele pasaje:

Desigur, vizitatorii ar fi surprinşi să ştie că, în chiar capela Papilor, Michelangelo a creat mesaje secrete, cu scopul producerii unei schimbări profunde în relaţia lumii creştine cu cea iudaică şi că acest cod îşi are rădăcinile în tradiţia evreiască. (… ) Ca adevărat om al Renaşterii, Michelangelo se simţea în largul sau atât în filozofie cât şi în artă, în teologia creştină cât şi în doctrina mistică iudaică.
Majoritatea cercetătorilor Capelei Sixtine având cunoştinţe insuficiente în domeniul Cabalei şi al iudaismului, în general, n-au reuşit să sesizeze sugestiile artistului. (…) Studiind Midraşul, Michelangelo a ales interpretarea rabinică a poveştii biblice, alta decât cea acceptată de toţi contemporanii săi creştini. (…) Nenumarate exemple ale atitudinii prietenoase faţă de evrei se găsesc în frescele capelei, după cum am încercat să demonstrăm în cartea noastră. Până şi locul unde îşi află mormântul are o anumită semnificaţie. Îngropat întâi la Roma, adus apoi la Florenţa, unde se născuse, de către admiratorii săi, Michelangelo se odihneşte pentru eternitate în Bazilica Santa Croce. Dar povestea nu se încheie aici. În 1850, la aproape 300 de ani de la înmormântarea sa la Florenţa, noua faţadă, devenită celebră, a bazilicii a fost concepută de un arhitect evreu, Nicoló Matas. Întrucât nu s-a îngăduit că numele lui să apăra pe zidurile clădirii, acesta a cerut că deasupra uşii centrale să figureze Steaua lui David. Şi astfel, lăcaşul adăpostind trupul celui care, cunoscând Cabala, Midraşul, tradiţiile evreieşti, a reuşit să transmită mesajele lor în cele mai frumoase fresce din lume, se deschide cu o uriaşă Magen David”

Cei de la Vatican sunt sub cizma sionismului, un exemplu clar îl reprezintă documentul “Nostra Aetate” emanaţie a Concililului Vatican II. Prin acest act samavolnic, catolicii au acceptat epurarea Noului Testament de expresii presupuse a fi anti-semite. Se încearcă repetarea istoriei şi în cazul Ortodoxiei. Sioniştii şi vasalii lor să-şi pună pofta-n cui , ce vor ei să facă e de fapt e impunerea apostaziei, batjocorirea, trădarea şi răstignirea lui Hristos încă odată!

Existenţa ca naţie dar şi mântuirea noastră depinde de lupta pentru credinţa lasată nouă chiar de Sfântul Apostol Andrei. Atenţie la cei ce în numele unei presupuse concordii, propovăduiesc cenzurarea şi batjocorirea sfintelor scrieri din Biserica Ortodoxă. Atenţie la cei ce vor scoaterea icoanelor din şcoli şi în acelaşi timp impun ridicarea de false monumente ale holocaustului pentru culpabilizarea neamului nostru ortodox. Atenţie la Iudele ce au impus O.U 31 / 13.03.2002 care condamnă la închisoare de la 3 luni la 3 ani pe orice român ce îndrazneşte să conteste clica sionistă şi mizerabilele lor teze precum că în România ar fi fost holocaust. Ba chiar mai mult, lacheii sioniştilor au îndeplinit porunca stapânilor lor şi au impus studierea “holocaustului” în instituţiile de învăţământ româneşti. Dovada neruşinării se află chiar pe site-ul ministerului educaţiei, se poate descărca “ghidul de predare a holocaustului” document apărut in 2006 adresat profesorilor. Aceast ciudat act e opera “Grupului de Acţiune (task force) pentru Cooperare Internaţională în Domeniul Educaţiei, Comemorării şi Cercetării pe tema Holocaustului” poate fi descărcat de pe site-ul ministerului educaţiei:
http://www.edu.ro/index.php/articles/4782

Ce doreşte acest “grup de acţiune” aflăm din primele rânduri ale documentului cu pricina:
“Grupul de Acţiune (Task Force) pentru Cooperare Internaţională în Domeniul Educaţiei,Comemorării şi Cercetării pe tema Holocaustului este o organizaţie constituită din reprezentanţi ai guvernelor şi din ai organizaţiilor nonguvernamentale. Scopul său este acela de a afirma sprijinul politic şi social al guvernanţilor în favoarea imperativului predării, comemorării şi cercetării holocaustului. Grupul reuneşte diplomaţi, funcţionari ai ministerelor educaţiei şi culturii, profesori, academicieni şi experţi muzeografi din mai mult de optsprezece ţări cu scopul de a promova cele mai bune practici în cercetarea, pedagogia şi comemorarea holocaustului”

Astăzi, cine vrea să devină celebru, cine vrea să-şi câştige pâinea într-un mod facil, e suficient să intre in corul celor ce atacă Ortodoxia, istoria şi cultura neamului românesc. Poţi avea mare “succes” în viaţă, poţi să devi “cineva” dacă ieşi în public şi spui că Ortodoxia e ponosită, retrogradă şi antisemită, iar cultura e nesemnificativă. Vei fi apaludat şi recompensat dacă spui ca e “un act de dreptate” predarea în şcolile româneşti a materiei numită “holocaust”. Dar cei ce fac asta nu-s decat Iude ce se bucură la treizeci de arginţi. Ce folos e în acumularea comorilor şi a diverselor dregatorii din acesta lume dacă sunt plătite cu sufletul? Crede cineva că omul plecă din lumea asta cu statutul social, conturile bancare, pietrele preţioase sau maşinile luxoase? Ce folos e omului să fie mare demnitar al acestei lumi dacă îşi trădează Credinţa şi neamul, şi se face sluga ucigaşilor de Hristos? Despre acestea, în Scriptura scrie:

MATEI 10
32. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.
33. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

Încheiem prin a reaminti memorabilele cuvinte ale Sfântului Cosma Etolul (†1779): “Evreul îmi spune că Hristosul meu e un copil din flori şi Preasfânta Fecioară a mea e o desfrânaă, iar Sfânta Evanghelie îmi spune că acest lucru e de la diavolul. Mai am acum ochi să ma uit la evreu? Dacă un om mă ocărăste, îmi omoară mama, fraţii, copiii, după care îmi scoate ochii, ca şi creştin am datoria să-l iert. Dar să-l ocărască ei pe Hristosul meu şi pe Preacurata Fecioară a mea! Eu nu vreau să-i mai văd, dar domniile voastre cum vă rabdă inima şi mai faceţi afaceri şi tocmeli cu evreii? De ce v-am spus acestea, creştinii mei? Nu ca să-i omorâţi pe evrei şi să-i prigoniţi, nu, ci ca să-i plângeţi că l-au lăsat pe Dumnezeu şi s-au dus cu diavolul. V-am spus ca să ne căim acum până mai avem vreme, ca să nu se întâmple să se mânie Dumnezeu pe voi şi să ne lase din mâna Lui şi să păţim şi noi ca evreii şi chiar mai rău”

Reclame

Despre mihailandrei

"Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu."(I Tim 1,15)
Acest articol a fost publicat în anarhism, antihrist, ateism, biblie, Biserica, biserica ,crestin,ortodox, bolsevism, comunism, coruptie, Enclavizarea Romaniei, Erezie, Europa, Francmasonerie, geopolitica, Gnosticism, holocash, Kabbala, KGB, legiunea arhanghelului mihail, leninism, Marele Arhitect, marxism, Mason, Morals and Dogma, nationalism, NKVD, ONU, Ortodoxie, politicianism, primul razboi mondial, Razboi, revolutia din octombrie, Romania, Rusia, sabat, Siberia, socialism, teologie, Totalitarism, UE, vesnicie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

3 răspunsuri la TRUFIA SIONISTĂ

 1. Blaga zice:

  Multumim pt informatii si Dumnezeu sa-i binecuvanteze pe cei ce le-au sintetizat!

 2. Pingback: Extras | Jurnal Bogdan

 3. SIONISTUL IEZUIT zice:

  Mda…nu vreti sa le spuneti asta si iezuitilor care sunt infiltrati peste tot si care pot fi orice vor ei,de la protestanti si pana la evrei sionisti?
  Sunteti chiar penibili cu asemenea manipulari in secolul 21 cand lumea are acces la internet de banda larga si informatii din toate sursele.
  Asta cu antihristul sionist in templul din Ierusalim e cea mai mare prostie pe care ati putut s-o inventati.N-ati inteles nimic din scriptura…evident,deoarece nu dati 2 bani pe ea si adevarata credinta,voi doar vreti sa fiti smecheri si destepti.
  Uite ca nu e asa.Deci mai terminati cu retorica asta cu sionistii care sunt vinovatii de serviciu si tapi ispasitori in perioade de criza.
  ASTIA NU SUNT EVREI!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s